Tin tức kế toán


Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công 1. Xác định thu nhập chịu thuế từ kinh doanh Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh được xác định bằng doanh thu trừ các khoản chi phí hợp lý liên quan trực tiếp đến việc tạo ra thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Thu nhập chịu thuế từ kinh doanh đối với từng trường hợp cụ thể được xác định như sau: a) Đối với cá nhân kinh doanh chưa thực hiện đúngRead More

Chi tiết

Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế

Quy đổi thu nhập không bao gồm thuế thành thu nhập tính thuế Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho người laoRead More

Chi tiết

Kỳ tính thuế

Kỳ tính thuế 1. Đối với cá nhân cư trú a) Kỳ tính thuế theo năm: áp dụng đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiềnRead More

Chi tiết

Giảm thuế

Giảm thuế Theo quy định tại Điều 5 Luật thuế Thu nhập cá nhân, Điều 5 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, người nộp thuế gặp khó khăn do thiên tai, hỏaRead More

Chi tiết

Các khoản thu nhập được miễn thuế

Các khoản thu nhập được miễn thuế 1. Căn cứ quy định tại Điều 4 của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 của Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, cácRead More

Chi tiết

Thu nhập từ đầu tư vốn

Thu nhập từ đầu tư vốn Thu nhập từ đầu tư vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được dưới các hình thức: a) Tiền lãi nhận được từRead More

Chi tiết

Thu nhập từ nhận quà tặng

Thu nhập từ nhận quà tặng Thu nhập từ nhận quà tặng là khoản thu nhập của cá nhân nhận được từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoàiRead More

Chi tiết

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại và nhận thừa kế

Thu nhập từ nhượng quyền thương mại – Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyềnRead More

Chi tiết

Thu nhập từ trúng thưởng và Thu nhập từ bản quyền

Thu nhập từ trúng thưởng Thu nhập từ trúng thưởng là các khoản tiền hoặc hiện vật mà cá nhân nhận được dưới các hình thức sau đây: a) TrúngRead More

Chi tiết

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn và chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn Thu nhập từ chuyển nhượng vốn là khoản thu nhập cá nhân nhận được bao gồm: a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn gópRead More

Chi tiết