Tin tức kế toán


images (58)

KÝ QUỸ VÀ QUẢN LÝ TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG (tt)

KÝ QUỸ VÀ QUẢN LÝ TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG (tt) Rút tiền ký quỹ 1. Tiền ký quỹ được rút trong các trường hợp được sau đây: a) Doanh nghiệp cho thuê không đủ khả năng trả lương cho người lao động thuê lại sau thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đến thời hạn trả lương; b) Doanh nghiệp cho thuê không đủ khả năng bồi thường hoặc không bồi thường cho người lao động thuê lại theo quy định tại ĐiềuRead More

Chi tiết
dich-vu-ke-toan-kiem-toan-tai-dong-nai

KÝ QUỸ VÀ QUẢN LÝ TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG (tt)

KÝ QUỸ VÀ QUẢN LÝ TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG (tt) Trách nhiệm của ngân hàng 1. Thực hiện đúng các quy định vềRead More

Chi tiết
images (39)

KÝ QUỸ VÀ QUẢN LÝ TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

KÝ QUỸ VÀ QUẢN LÝ TIỀN KÝ QUỸ CỦA DOANH NGHIỆP CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG Nộp tiền ký quỹ và thủ tục nộp tiền ký quỹ 1. Doanh nghiệpRead More

Chi tiết
scan0001

THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG (tt)

THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG (tt) Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động 1.Read More

Chi tiết
images (37)

THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

THỦ TỤC, THẨM QUYỀN CẤP VÀ THU HỒI GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG  Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, gia hạn Giấy phép hoạt độngRead More

Chi tiết
images (58)

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG (tt)

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG (tt) Thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt, vốn điều lệ của doanh nghiệpRead More

Chi tiết
images (54)

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG (tt)

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG (tt) Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Doanh nghiệp được cấp GiấyRead More

Chi tiết

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

ĐIỀU KIỆN CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG Điều kiện vốn pháp định đối với hoạt động cho thuê lại lao động 1. Mức vốn phápRead More

Chi tiết
images (57)

Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động

Quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ vàRead More

Chi tiết
images (55)

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (tt)

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH (tt) Trách nhiệm tổ chức thực hiện d) Các cơ quan, tổ chức được phân công, phân cấp thực hiện các quyền và nghĩa vụ củaRead More

Chi tiết