"Quý khách hàng được dùng thử miễn phí dịch vụ 1 tháng nếu ký hợp đồng trước ngày 30/9/2017"

Tin tức kế toán


Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp thực hiện việc khai thay hồ sơ khai thuế của cá nhân. Doanh nghiệp khai thay ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phảiRead More

Chi tiết
nhung-diem-dang-luu-y-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan-ban-nen-biet-1

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế Cá nhân khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp khaiRead More

Chi tiết

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân a.3) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thuộc trường hợp nêu tại tiết a.1 và tiết a.2 khoản này khai thuếRead More

Chi tiết

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân đ) Thời hạn nộp thuế Thời hạn nộp thuế là thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. 6. Khai thuế đối vớiRead More

Chi tiết
tim-hieu-ve-ke-toan-tai-chinh-va-ke-toan-quan-tri

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân b.2) Đối với nhận thừa kế, quà tặng là nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai, hồ sơRead More

Chi tiết

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân c)32 Nơi nộp hồ sơ khai thuế – Cá nhân nhận thừa kế, quà tặng là bất động sản (bao gồm cảRead More

Chi tiết

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân 7. Khai thuế đối với cá nhân cư trú có thu nhập phát sinh tại nước ngoài a) Nguyên tắc khai thuếRead More

Chi tiết

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân b) Hồ sơ khai thuế – Cá nhân không cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công khai thuế theoRead More

Chi tiết

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân b) Hồ sơ khai thuế Hồ sơ khai thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn làRead More

Chi tiết

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân b) Hồ sơ khai thuế Hồ sơ khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp, chuyển nhượng chứng khoán,Read More

Chi tiết