Tin tức kế toán


b84c5756f6a889fa332015e4458021f9_XL

THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ (TT)

THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ (TT) Người ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp 1. Người ký kết thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp tại Khoản 1 Điều 83 của Bộ luật Lao động được quy định như sau: a) Bên tập thể lao động là Chủ tịch công đoàn cơ sở hoặc Chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở nơi chưa thành lập công đoàn cơ sở; b) Bên người sử dụng lao động làRead More

Chi tiết
images (58)

THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Thương lượng tập thể định kỳ   Thương lượng tập thể định kỳ theo quy định tại Khoản 2 ĐiềuRead More

Chi tiết
img_2390

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (TT)

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (TT) Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm 4. Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làmRead More

Chi tiết
download

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (TT)

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (TT) Trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm 1. Người sử dụng lao động có trách nhiệm chiRead More

Chi tiết
download (5)

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (TT)

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (TT) Thay đổi cơ cấu, công nghệ và lý do kinh tế 1. Thay đổi cơ cấu, công nghệ tạiRead More

Chi tiết
Ho-so-dang-ky-nop-nhieu-loai-thue-danh-cho-ca-nhan-1

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động   1. Người lao động có quyền đơnRead More

Chi tiết
download

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (TT)

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (TT) Hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi 1. Khi người sử dụng lao động có nhu cầu và người laoRead More

Chi tiết
images (18)

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (TT)

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (TT) Nội dung hợp đồng lao động Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động tại Khoản 1 Điều 23 của Bộ luậtRead More

Chi tiết
dich-vu-kiem-toan

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (TT)

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (TT) Nội dung hợp đồng lao động Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động tại Khoản 1 Điều 23 của Bộ luậtRead More

Chi tiết
images

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (TT)

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG (TT) Nội dung hợp đồng lao động Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động tại Khoản 1 Điều 23 của Bộ luậtRead More

Chi tiết