Tin tức kế toán


dich-vu-ke-toan-kiem-toan-tai-dong-nai

HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG (TT)

HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG (TT) Thẩm quyền, trình tự và thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động. 2. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm hòa giải viên lao động: a) Tự đăng ký hoặc được Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, công đoàn cấp huyện, công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất giới thiệu tham gia dự tuyển hòa giải viênRead More

Chi tiết
chuyen-gia-trong-giao-dich-lien-ket

HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG Tiêu chuẩn hòa giải viên lao động 1. Là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có sức khoẻRead More

Chi tiết

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định tiêu chuẩn,Read More

Chi tiết
dich-vu-ke-toan-kiem-toan-tai-binh-duong

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (TT)

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG (TT)  Quản lý nhà nước về thời giờRead More

Chi tiết
dich-vu-ke-toan-kiem-toan-tai-dong-nai

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG

QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI VÀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG Quản lý nhà nước về thời giờ làmRead More

Chi tiết
download (5)

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG (TT)

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG (TT) Trách nhiệm sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao độngRead More

Chi tiết

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG (TT)

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG (TT) Đình chỉ hoạt động của tổ chức kiểm định kỹ thuật an toàn lao động Tổ chức hoạt động kiểm địnhRead More

Chi tiết
dich-vu-ke-toan-o-huyen-cu-chi-can-gio-nha-be-binh-chanh-hoc-mon-1

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG (TT)

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG (TT) Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 1. ThẩmRead More

Chi tiết
images (6)

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG (TT)

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG (TT) Hồ sơ, thủ tục cấp, cấp lại và bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểmRead More

Chi tiết
download (6)

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG

KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN LAO ĐỘNG Tổ chức hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 1. Kiểm định kỹ thuật an toàn lao động làRead More

Chi tiết