Tin tức kế toán


Ho-so-dang-ky-nop-nhieu-loai-thue-danh-cho-ca-nhan-1

Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung

Tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí phục vụ sản xuất, kinh doanh chung phát sinh ở phân xưởng, bộ phận, đội, công trường,…phục vụ sản xuất sản phẩm, thực hiện dịch vụ, gồm: Chi phí lương nhân viên quản lý phân xưởng, bộ phận, đội; Khầu hao TSCĐ sử dụng trực tiếp để sản xuất, Khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thấtRead More

Chi tiết

Tài khoản 156 – Hàng hóa

Tài khoản 156 – Hàng hóa Bên Nợ: – Trị giá hàng hóa mua vào đã nhập kho theo hóa đơn mua hàng; – Thuế nhập khẩu hoặc thuế tiêuRead More

Chi tiết

TT 41/2017: QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

TT 41/2017: QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT Điều 5. Miễn lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết theo quy địnhRead More

Chi tiết

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu b) Nếu không tổ chức Đội xe, máy thi công riêng; hoặc có tổ chức Đội xe, máyRead More

Chi tiết

Tài khoản 156 – Hàng hóa

Tài khoản 156 – Hàng hóa c) Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 1567 – Hàng hóa bất động sản Bên Nợ: – Trị giá thựcRead More

Chi tiết

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu Hạch toán chi phí sử dụng xe, máy thi công phụ thuộc vào hình thức sử dụng máyRead More

Chi tiết

Tài khoản 156 – Hàng hóa

Tài khoản 156 – Hàng hóa – Trường hợp mua hàng hóa có trả trước cho người bán một phần bằng ngoại tệ thì phần giá trị hàng mua tươngRead More

Chi tiết

Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công 1. Nguyên tắc kế toán Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công, có 6 tàiRead More

Chi tiết

Tài khoản 156 – Hàng hóa

Tài khoản 156 – Hàng hóa 3.1.4 Giá trị của hàng hóa mua ngoài không đúng quy cách, phẩm chất theo hợp đồng kinh tế phải trả lại cho ngườiRead More

Chi tiết

TT 41/2017: QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

TT 41/2017: QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT Điều 4. Kê khai thông tin quan hệ liên kết, giao dịch liên kết và lậpRead More

Chi tiết