Tin tức kế toán


Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công

Căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công Căn cứ tính thuế đối với thu nhập từ kinh doanh và thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập tính thuế và thuế suất, cụ thể như sau: 1. Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này trừ (-) các khoản giảm trừ sau: a) Các khoản giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại khoảnRead More

Chi tiết

Các khoản không tính vào thu nhập chịu thuế

 Không tính vào thu nhập chịu thuế đối với các khoản sau: Khoản hỗ trợ của người sử dụng lao động cho việc khám chữa bệnh hiểm nghèo cho bảnRead More

Chi tiết

Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền

 Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức -Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởngRead More

Chi tiết

Các khoản phí khác

Các khoản phí khác Khoản tiền thuê nhà do đơn vị sử dụng lao động trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế theo số thực tế trả hộ nhưngRead More

Chi tiết

Các khoản thu nhập khác

Các khoản thu nhập khác – Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.  -Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợRead More

Chi tiết

Các khoản thu nhập chịu thuế

Các khoản thu nhập chịu thuế Theo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịuRead More

Chi tiết

Mức thuế môn bài

MỨC THUẾ MÔN BÀI  Các tổ chức kinh tế bao gồm: – Các Doanh nghiệp Nhà nước, Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tưRead More

Chi tiết

Hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế

QUẢN LÝ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ Đối tượng và điều kiện mua hàng miễn thuế 1. Người xuất cảnh, quá cảnh sau khi hoàn thànhRead More

Chi tiết

Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ

Điều 73. Tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biếnRead More

Chi tiết

Xác định đơn giá thuế đất

XÁC ĐỊNH ĐƠN GIÁ THUẾ ĐẤT 1. Trường hợp thuê đất trả tiền thuê đất hằng năm không thông qua hình thức đấu giá: Đơn giá thuê đất hằng năm được xác địnhRead More

Chi tiết