Tin tức kế toán


Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công

Tài khoản 623 – Chi phí sử dụng máy thi công 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để tập hợp và phân bổ chi phí sử dụng xe, máy thi công phục vụ trực tiếp cho hoạt động xây, lắp công trình trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện xây, lắp công trình theo phương thức thi công hỗn hợp vừa thủ công vừa kết hợp bằng máy. b) Trường hợp doanh nghiệp thực hiện xây lắp công trình hoàn toàn theo phương thức bằng máyRead More

Chi tiết
tai-sao-doanh-nghiep-can-cong-ty-dich-vu-ke-toan-2

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu d) Khi công nhân sản xuất thực tế nghỉ phép, kế toán phản ánh số phải trả vềRead More

Chi tiết

Tài khoản 156 – Hàng hóa

Tài khoản 156 – Hàng hóa – Khi phát sinh các chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp triển khai cho mục đích bán, ghi: Nợ TK 154 –Read More

Chi tiết
tai-sao-doanh-nghiep-can-cong-ty-dich-vu-ke-toan-1

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 622

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Bên Nợ: Chi phí nhân công trực tiếp tham gia quá trìnhRead More

Chi tiết

Tài khoản 156 – Hàng hóa

Tài khoản 156 – Hàng hóa 3.1.11. Khi xuất kho hàng hóa gửi cho khách hàng hoặc xuất kho cho các đại lý, doanh nghiệp nhận hàng ký gửi,…, ghi:Read More

Chi tiết
ke-toan-chi-phi-san-xuat-va-gia-thanh-san-pham-1

Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí nhân công trực tiếp thamRead More

Chi tiết

Khai thuế, khoản thu ngân sách nhà nước liên quan đến sử dụng đất đai

Khai thuế, khoản thu ngân sách nhà nước liên quan đến sử dụng đất đai   c.2.1.5) Trường hợp người nộp thuế có quyền sử dụng đất đối với nhiềuRead More

Chi tiết

TT 41/2017: QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT

TT 41/2017: QUẢN LÝ THUẾ ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP CÓ GIAO DỊCH LIÊN KẾT Điều 4. Kê khai thông tin quan hệ liên kết, giao dịch liên kết và lậpRead More

Chi tiết

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

Phương pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu d) Đối với chi phí nguyên vật liệu trực tiếp vượt trên mức bình thường hoặc hao hụtRead More

Chi tiết

Khai thuế, khoản thu ngân sách nhà nước liên quan đến sử dụng đất đai

Khai thuế, khoản thu ngân sách nhà nước liên quan đến sử dụng đất đai đ) Thời hạn cơ quan thuế ra thông báo và thời hạn nộp thuế sửRead More

Chi tiết