"Quý khách hàng được dùng thử miễn phí dịch vụ 1 tháng nếu ký hợp đồng trước ngày 30/9/2017"

Tin tức kế toán


Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày chuyển nhượng vốn, rút vốn, giải thể doanh nghiệp. đ) Thời hạn nộp thuế Thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế. 11. Khai thuế từ tiền lương, tiền công đối với thu nhập từ thưởng bằng cổ phiếu a) Nguyên tắc khai thuế Cá nhân khiRead More

Chi tiết
cach-tinh-thue-TNCN-tu-giai-thuong-cua-ca-nhan-cu-tru-1

Tài khoản 141 – Tạm ứng

Tài khoản 141 – Tạm ứng 1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tạm ứng của doanh nghiệp cho người lao độngRead More

Chi tiết
Ho-so-dang-ky-nop-nhieu-loai-thue-danh-cho-ca-nhan-1

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân Tổ chức, cá nhân trả thu nhập thuộc diện chịu thuế thu nhập cá nhân và cá nhân có thu nhập thuộcRead More

Chi tiết
tai-sao-doanh-nghiep-can-cong-ty-dich-vu-ke-toan-1

Khai thuế bảo vệ môi trường

Khai thuế bảo vệ môi trường 1. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế a) Đối với hàng hóa sản xuất trong nước (trừ than đá tiêu thụ nội địaRead More

Chi tiết
ke-toan-thue-truong-hop-thanh-toan-khong-dung-tien-mat-2

Khai thuế tài nguyên

Khai thuế tài nguyên 1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tài nguyên cho cơ quan thuế a) Tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên thiên nhiên nộpRead More

Chi tiết

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Khai thuế tiêu thụ đặc biệt 1. Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt cho cơ quan thuế a) Người nộp thuế sản xuất hàng hóa,Read More

Chi tiết

Sử dụng kết quả của các công ty kiểm toán độc lập

Sử dụng kết quả của các công ty kiểm toán độc lập Cơ chế cơ quan thuế đặt hàng và sử dụng kết quả của các công ty kiểm toánRead More

Chi tiết

Sử dụng kết quả của các công ty kiểm toán độc lập

Sử dụng kết quả của các công ty kiểm toán độc lập Cơ chế cơ quan thuế đặt hàng và sử dụng kết quả của các công ty kiểm toánRead More

Chi tiết

Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu o) Đối với nguyên liệu, vật liệu thiếu hụt phát hiện khi kiểm kê: Mọi trường hợp thiếu hụt nguyên liệu, vậtRead More

Chi tiết

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp

Khai thuế thu nhập doanh nghiệp 5. Doanh nghiệp, tổ chức thuộc trường hợp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa,Read More

Chi tiết