Uncategorized

Giá tính thuế TTĐB

Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hoá, dịch vụ là giá bán ra, giá cung ứng dịch vụ chưa có thuế tiêu thụ đặc biệt và chưa có thuế giá trị gia tăng được quy định như sau: 1. Đối với hàng hóa sản xuất trong nước là giá do cơ sở sản xuất bán ra; 2. Đối với hàng hóa nhập khẩu là giá tính thuế nhập khẩu cộng với thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng hóa nhập khẩu được miễn, giảm thuế nhập khẩuRead More

Chi tiết

Khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Khấu trừ thuế, khai thuế, nộp thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản Đối với trường hợp cá nhân trực tiếp khai thuế với cơ quan thuế CáRead More

Chi tiết

Thuế GTGT, thuế TNCN đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh

QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH  Khai thuế đối với cá nhân kinhRead More

Chi tiết

Hoàn thuế, khấu trừ và giảm thuế TTĐB

HOÀN THUẾ, KHẤU TRỪ THUẾ, GIẢM THUẾ TTĐB Hoàn thuế, khấu trừ thuế 1. Người nộp thuế tiêu thụ đặc biệt được hoàn thuế đã nộp trong các trường hợp sau:Read More

Chi tiết

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản là doanh thu tính thuế và tỷ lệ thuế tính trên doanh thu. a) Doanh thu tính thuếRead More

Chi tiết

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân trực tiếp ký hợp đồng làm đại lý xổ số, đại lý bảo hiểm, bán hàng đa cấp 1. Nguyên tắc ápRead More

Chi tiết

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân cho thuê tài sản  Nguyên tắc áp dụng a) Cá nhân cho thuê tài sản là cá nhân có phát sinh doanhRead More

Chi tiết

Chính sách thuế GTGT và thuế TNCN

CHÍNH SÁCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG, THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN ĐỐI VỚI CÁ NHÂN CƯ TRÚ CÓ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Người nộp thuế 1. Người nộp thuếRead More

Chi tiết

Phương pháp tính thuế Thu nhập cá nhân

Phương pháp tính thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo từng lần phát sinh 1. Nguyên tắc áp dụng a) Cá nhân kinh doanh nộp thuế theoRead More

Chi tiết

Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP  Ưu đãi về thuế suất 1. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinhRead More

Chi tiết