"Quý khách hàng được dùng thử miễn phí dịch vụ 1 tháng nếu ký hợp đồng trước ngày 30/9/2017"

Uncategorized

Tổng quan kế toán chi phí tính giá thành (P1)

Tổng quan kế toán chi phí tính giá thành Những lưu ý khi tập hợp chi phí Chi phí NVLTT (TK621) Giá trị NVL thừa chưa sử dụng hết Giá trị phế liệu thu hồi từ sản xuất Giá trị vật liệu vượt mức bình thường Giá trị vật liệu dùng để sửa chữa sản phẩm hỏng trong và ngoài định mức (Hạch toán riêng được)  Những lưu ý khi tập hợp chi phí Chi phí nhân công trực tiếp (TK 622) Chi phí nhân công vượt mức bìnhRead More

Chi tiết