Uncategorized

Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu

Tài khoản 152 – Nguyên liệu, vật liệu c) Trường hợp doanh nghiệp đã nhận được hóa đơn mua hàng nhưng nguyên liệu, vật liệu chưa về nhập kho doanh nghiệp thì kế toán lưu hóa đơn vào một tập hồ sơ riêng “Hàng mua đang đi đường”. – Nếu trong tháng hàng về thì căn cứ vào hóa đơn, phiếu nhập kho để ghi vào tài khoản 152 “Nguyên liệu, vật liệu”. – Nếu đến cuối tháng nguyên liệu, vật liệu vẫn chưa về thì căn cứ vào hóaRead More

Chi tiết
nhung-diem-dang-luu-y-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan-ban-nen-biet-2

Trình tự hợp nhất Bảng cân đối kế toán

Trình tự hợp nhất Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa công ty mẹ và công ty con 1. Hợp cộng cácRead More

Chi tiết

Khai thuế, khoản thu ngân sách nhà nước liên quan đến sử dụng đất đai

Khai thuế, khoản thu ngân sách nhà nước liên quan đến sử dụng đất đai   1. Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp a) Hồ sơ khai thuếRead More

Chi tiết
tim-hieu-ve-ke-toan-tai-chinh-va-ke-toan-quan-tri

Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm

Tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quý và quyết toán thuế năm Căn cứ kết quả sản xuất, kinh doanh, người nộp thuế thực hiện tạm nộp sốRead More

Chi tiết
cach-tinh-thue-TNCN-tu-giai-thuong-cua-ca-nhan-cu-tru-1

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 121 – Chứng khoán kinh doanh Bên Nợ: Giá trị chứng khoán kinh doanh mua vào. Bên Có: Giá trịRead More

Chi tiết

Tổng quan kế toán chi phí tính giá thành (P1)

Tổng quan kế toán chi phí tính giá thành Những lưu ý khi tập hợp chi phí Chi phí NVLTT (TK621) Giá trị NVL thừa chưa sử dụng hết GiáRead More

Chi tiết