"Quý khách hàng được dùng thử miễn phí dịch vụ 1 tháng nếu ký hợp đồng trước ngày 30/9/2017"

Bảng giá dịch vụ kê khai thuế

Bảng giá dịch vụ kê khai thuế

DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ

DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI

STT

SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ

PHÍ DỊCH VỤ/ THÁNG

1

Dưới 10 chứng từ/ tháng

400.000 đồng/ tháng

2

Từ 10 đến dưới 20 chứng từ / tháng

500.000 đồng/ tháng

3

Từ 20 đến dưới 30 chứng từ / tháng

600.000 đồng/ tháng

4

Từ 30 đến dưới 50 chứng từ / tháng

800.000 đồng/ tháng

5

Từ 50 đến dưới 70 chứng từ / tháng

1.000.000 đồng/ tháng

6

Từ 70 chứng từ trở lên sẽ báo giá sau khi khảo sát thực tế

DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ

DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT

STT

SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ

PHÍ DỊCH VỤ/ THÁNG

1

Dưới 10 chứng từ/ tháng

500.000 đồng/ tháng

2

Từ 10 đến dưới 20 chứng từ / tháng

800.000 đồng/ tháng

3

Từ 20 đến dưới 30 chứng từ / tháng

900.000 đồng/ tháng

4

Từ 30 đến dưới 50 chứng từ / tháng

1.200.000 đồng/ tháng

5

Từ 50 đến dưới 70 chứng từ / tháng

1.500.000 đồng/ tháng

6

Từ 70 chứng từ trở lên sẽ báo giá sau khi khảo sát thực tế

DỊCH VỤ KÊ KHAI THUẾ

DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG

STT

SỐ LƯỢNG CHỨNG TỪ

PHÍ DỊCH VỤ/ THÁNG

1

Dưới 10 chứng từ/ tháng

600.000 đồng/ tháng

2

Từ 10 đến dưới 20 chứng từ / tháng

800.000 đồng/ tháng

3

Từ 20 đến dưới 30 chứng từ / tháng

1.000.000 đồng/ tháng

4

Từ 30 đến dưới 50 chứng từ / tháng

1.500.000 đồng/ tháng

5

Từ 50 đến dưới 70 chứng từ / tháng

2.000.000 đồng/ tháng

6

Từ 70 chứng từ trở lên sẽ báo giá cụ thể sau khi khảo sát

Thông tin chi tiết về dịch vụ thuế và kế toán quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH kế toán và tư vấn thuế Vinasc

Địa chỉ: Lầu 2, Số 100 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TPHCM

Điện thoại: 028 3997 2118 – fax: 028 3997 2118

Email: vinasctax@gmail.com

Website: www.vinasctax.vn