Báo cáo chống chuyển giá

Báo cáo chống chuyển giá

Báo cáo Chống chuyển giá là một trong những vấn đề phức tạp nhất trong lĩnh vực thuế.

Chuyển giá là hành vi thực hiện chính sách chuyển giao sản phẩm. Gồm tài sản hữu hình, vô hình, dịch vụ, vay, mượn vật tư, tiền vốn. Giữa các thành viên của các tập đoàn kinh tế, công ty đa quốc gia. Không theo giá giao dịch thông thường trên thị trường. Với mục đích tối thiểu hóa nghĩa vụ thuế tính chung trong tập đoàn. Nhằm tối đa hóa lợi nhuận dựa vào chính sách ưu đãi thuế. Hoặc quy định thuế suất của mỗi vùng, miền hay mỗi quốc gia khác nhau.

Các hành vi chuyển giá chủ yếu

  • Chuyển giá thông qua chuyển giao tài sản hữu hình. Gồm nguyên liệu, hàng hóa, TSCĐHH, công cụ dụng cụ;
  • Chuyển giá thông qua chuyển giao tài sản vô hình;
  • Chuyển giá thông qua cung ứng dịch vụ. Thường phát sinh với công ty tư vấn kế toán, luật, thuế, tài chính, công nghệ thông tin.
  • Chuyển giá thông qua hoạt động tín dụng.

Báo cáo chống chuyển giá

Chuyển giá thông qua chuyển giao tài sản vô hình gồm các hình thức sau:

  • Chuyển giao đối với tài sản vô hình hình thành từ hoạt động nghiên cứu phát triển và hoạt động marketing. Thường phát sinh trong các công ty có sử dụng đến bí quyết sản xuất kinh doanh. Có chuyển giao bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh giữa các bên liên kết.
  • Chuyển giao tài sản vô hình liên quan đến mạng lưới bán hàng toàn cầu và bí quyết quản lý chất lượng sản phẩm. Thường phát sinh đối với các công ty sản xuất kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm…. Có sử dụng nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa.
  • Chuyển giao tài sản vô hình là những bí quyết sản xuất kinh doanh. Thường phát sinh với các dự án xây dựng công trình lớn, trang bị máy móc kỹ thuật cao, thời gian thực hiện dài.
  • Chuyển giao quyền sang chế. Thường phát sinh đối với công ty sản xuất máy móc thiết bị, xe cơ giới, sản phẩm điện tử.
  • Phân chia chi phí hình thành tài sản vô hình. Thường phát sinh với công ty sản xuất đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao. Tỷ trọng chi phí nhân công trong giá thành sản phẩm thấp. Sản phẩm nhanh bị lỗi thời, cần nhiều chi phí đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới: sản xuất sản phẩm điện tử, ô tô.
  • Chuyển giao tài sản vô hình thông qua việc phái cử nhân viên. Thường phát sinh với công ty đòi hỏi nhân viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, kỹ năng kể cả đào tạo, nâng cao tay nghề cho nhân viên bên liên kết.

Báo cáo chống chuyển giá

Tình hình báo cáo chống chuyển giá thực tế

Thực tế khảo sát tại Việt Nam, các doanh nghiệp FDI thua lỗ thường tập trung vào một số ngành nghề. Như gia công may mặc, da giày; sản xuất kinh doanh chè xuất khẩu; công nghiệp chế biến…

Báo cáo về tình hình chuyển giá của các DN FDI tại Việt Nam. Chống chuyển giá theo đúng nghĩa ở Việt Nam mới được thực hiện ở một số doanh nghiệp.

Chẳng hạn, các công ty chè ở Lâm Đồng bị phát hiện kê khai giá xuất khẩu chè ô long chỉ 4 USD/kg, tương đương 64.580 đồng. Trong khi chi phí nguyên liệu cho một kg chè thành phẩm đã là 175.000 đồng. Hơn nữa, cũng chính sản phẩm chè ô long này khi bán tại Việt Nam lại được phát giá tới 1,2 triệu đồng/kg. Cao gấp 18 lần giá xuất khẩu. Tuy nhiên, như đã từng đề cập, thực tế là, việc chống chuyển giá thành công ở Lâm Đồng lại do biện pháp hành chính. “Dọa” sẽ thu hồi đất nếu không điều chỉnh giá. Chứ không phải bằng biện pháp chống chuyển giá đích thực.

Việc xác định các bên liên kết và giá thị trường là hai vấn đề cơ bản khi xem xét chuyển giá. Thế nhưng, trên thực tế, việc áp dụng các phương pháp này là không hề đơn giản. Hơn thế, chuyển giá không chỉ xảy ra ở các DN kinh doanh thua lỗ, mà ở cả DN có lãi và hòa vốn. Và nếu chỉ nhìn vào thuế tức là mới nhìn vào một khía cạnh của vấn đề chống chuyển giá, chứ không phải là tất cả.

Nếu quý vị quan tâm đến dịch vụ chuyển giá của Vinasc, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi thư báo giá để quý vị tiện xem xét.