Cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể

Hỏi:

Chào Vinasctax!  

Hiện tôi đang kinh doanh mặt hàng quần áo ở chợ huyện phải làm thủ tục nộp thuế theo quy định. Tôi chưa hiểu biết nhiều về luật, nhờ công ty tư vấn cách tính thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể giúp tôi ạ!

Xin cảm ơn!

Đáp:

Chào bạn!

Thuế khoán cho hộ kinh doanh cá thể được tính theo các khoản thuế sau:

1.Thuế môn bài

Theo Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002, trong khoản 2 Mục I có nêu rõ, mức thuế môn bài của hộ kinh doanh cá thể được quy định theo 6 mức sau:
Bậc thuế                         Thu nhập / tháng                                  Mức thuế cả năm (VNĐ)

1                                => 1.500.000                                                1.000.000

2                                1.000.000 – 1.500.000                                    750.000

3                                750.000  <= 1.000.000                                   500.000

4                                500.000 <= 750.000                                       300.000

5                                300.000 <= 500.000                                       100.000

6                                <= 300.000                                                       50.000

Như vậy, khi tính thuế, bạn cần thông báo mức thu nhập trung bình của 1 tháng, nếu bằng hoặc lớn hơn 1.500.000 VNĐ thì thuế môn bài phải nộp là 1.000.000 VNĐ/năm.

2.Thuế Giá trị Gia tăng

Theo Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ, Điểm b, Khoản 2 Điều 8 có hướng dẫn cụ thể cách xác định thuế giá trị gia tăng bằng cách lấy tỉ lệ % nhân với doanh thu. Trong đó, tỷ lệ % được tính từ các hoạt động như: Phân phối, cung cấp hàng hóa (1%); Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu (5%); Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu (3%); Hoạt động kinh doanh khác (2%).

Tuy nhiên, các hộ kinh doanh cá thể và cá nhân kinh doanh có doanh thu hằng năm từ 100 triệu đồng trở xuống thì không phải nộp thuế GTGT theo quy định Chính Phủ tại khoản 12, Điều 3 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013.

cach-tinh-thue-khoan-cho-ho-kinh-doanh-ca-the-1

3.Thuế Thu nhập cá nhân

Cách tính thuế TNCN của cá nhân kinh doanh theo phương pháp khoán được hướng dẫn tại điều 8 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính:

Công thức tính thuế TNCN:

Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế = Doanh thu khoán trong kỳ tính thuế × Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định

Trong đó:

Tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định được tính dựa trên doanh thu từ hoạt động kinh doanh không có hoá đơn, không chứng từ, kế toán và kinh doanh lưu động. Cụ thể như sau:

–  Kinh doanh dưới hình thức phân phối, cung cấp hàng hoá: 7%

–  Dịch vụ, xây dựng không bao thầu nguyên vật liệu: 30%

–  Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hoá, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu: 15%

–  Các hoạt động kinh doanh khác: 12%

Nếu cá nhân hoặc hộ kinh doanh có doanh thu bằng hoặc nhỏ hơn 100 triệu đồng/năm thì thuộc đối tượng không phải nộp thuế TNCN theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu cá nhân hoặc hộ kinh doanh cá thể có doanh thu dưới 100 triệu/năm thì chỉ nộp thuế môn bài theo cách tính trên. Những cá nhân và hộ kinh doanh cá thể có doanh thu trên 100 triệu/ năm  thì phải nộp thuế khoán bằng tổng của thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế TNCN.

Hy vọng rằng cách tính thuế khoán như trên sẽ giúp bạn dễ dàng tính được mức thuế khoán phải nộp để chủ động hơn trong kinh doanh, buôn bán. Mọi thông tin, thắc mắc cần giải đáp, vui lòng gọi về Hotline: +84 8 3773 3118 hoặc email: vinasctax@gmail.com, Vinasc sẵn sàng giải đáp mọi vấn đề về thuế và pháp lý cho các doanh nghiệp và cá nhân!