Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS

Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS

Tại Việt Nam hiện nay đã có nhiều doanh nghiệp lớn áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Việc áp dụng IFRS giúp tăng cường khả năng so sánh và tính minh bạch của hoạt động báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính lập theo IFRS được chấp nhận rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới. Các yếu tố này là điều kiện tiên quyết để tiếp cận thị trường vốn quốc tế.

Bộ phận Dịch vụ kiểm toán của Vinasc sẽ hỗ trợ tư vấn cho khách hàng những vấn đề thường gặp sau đây:

  • IFRS sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp đã báo cáo; và kết quả của thay đổi này sẽ được truyền đạt một cách hiệu quả ra sao trong nội bộ doanh nghiệp và trên thị trường;
  • Những lợi ích tiềm năng của việc áp dụng IFRS là gì? Và các lợi ích này sẽ được hiện thực hóa ra sao?
  • Để thực hiện thành công việc chuyển đổi sang IFRS, doanh nghiệp cần có những kinh nghiệm và nguồn lực gì?
  • Các tổ chức cần quản lý quá trình chuyển đổi sang IFRS như thế nào?

Vinasc đang giúp các tổ chức áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và thực hiện các hỗ trợ thiết thực để giúp quá trình chuyển đổi sang IFRS diễn ra suôn sẻ.