Công văn số 912/TCT-CS ngày 16/3/2017

Chính sách thuế TTĐB đối với mặt hàng xăng nhập khẩu

Công văn số 912/TCT-CS ngày 16/3/2017 về chính sách thuế TTĐB đối với mặt hàng xăng nhập khẩu

Trường hợp Công ty TNHH Hải Linh là doanh nghiệp xăng dầu đầu mối, trực tiếp nhập khẩu xăng để bán ra trong nước thì đối với lượng xăng nhập khẩu trước ngày 01/7/2016 nhưng bán ra từ ngày 01/7/2016, Công ty TNHH Hải Linh phải kê khai, tính thuế TTĐB theo quy định, Công ty TNHH Hải Linh được khấu trừ số thuế TTĐB đã nộp ở khâu nhập khẩu khi xác định số thuế TTĐB phải nộp bán ra trong nước. Số thuế TTĐB được khấu trừ tương ứng với số thuế TTĐB của xăng nhập khẩu bán ra và chỉ được khấu trừ tối đa bằng tương ứng số thuế TTĐB tính được ở khâu bán ra trong nước.

PP tính thuế TTĐB đối với hàng hóa nhập khẩu
– Bước 1: Xác định thuế TTĐB phải nộp khi nhập khẩu theo số lượng hàng hóa nhập khẩu
– Bước 2: Xác định số thuế TTĐB phát sinh của hàng hóa tiêu thụ nội địa
– Bước 3: Xác định thuế TTĐB phải nộp:
Thuế TTĐB phải nộp = Thuế TTĐB phát sinh – Thuế TTĐB ở khâu NK