Dịch vụ chuyển giá

Dịch vụ Chuyển giá

Vinasc là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển giá hàng đầu tại Việt Nam xét về chất lượng dịch vụ, quy mô cũng như danh tiếng trong ngành thuế.

Quy định pháp luật về chuyển giá hiện hành

Nghị định 20/2017/NĐ-CP và Thông tư 41/2017/TT-BTC ban hành cùng với các yêu cầu cung cấp hồ sơ chứng từ ngày càng nhiều, mức xử phạt tăng nặng, biện pháp cưỡng chế gay gắt của cơ quan thuế Việt Nam. Đồng thời, bốn Phòng thanh tra giá chuyển nhượng đã được thành lập tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Chưa bao giờ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDIs) hoạt động tại Việt Nam lại phải đối mặt với việc siết chặt quản lý và thách thức về chính sách giá chuyển nhượng nhiều đến thế. Nhu cầu cần đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ về báo cáo để giảm thiểu rủi ro bị ấn định giá chuyển nhượng đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. 

Báo cáo chống chuyển giá | Cách làm báo cáo chuyển giá | Làm hồ sơ giao dịch liên kết

Dịch vụ tư vấn chuyển giá của Vinasc

Bộ phận tư vấn chuyển giá với đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm về dịch vụ xác định giá chuyển nhượng, chúng tôi cung cấp các giải pháp xác định giá chuyển nhượng mang tính thực tiễn cho các tập đoàn đa quốc gia và tập đoàn tại Việt Nam trong việc quản lý nghĩa vụ tuân thủ quy định về giá giao dịch liên kết, kiểm soát rủi ro chuyển giá. Các dịch vụ liên quan đến giao dịch liên kết của chúng tôi bao gồm:

  • Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết
  • Dịch vụ lập phụ lục thông tin giao dịch với bên liên kết
  • Rà soát đánh giá rủi ro tổng thể về chuyển giá
  • Phân tích, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập từ cơ sở dữ liệu toàn cầu được cơ quan thuế chấp nhận
  • Dịch vụ lập báo cáo chống chuyển giá
  • Thỏa thuận giá xác định trước
  • Lập kế hoạch chuyển giá
  • Dịch vụ bảo vệ hồ sơ giao dịch liên kết trước thanh tra thuế về giá chuyển nhượng

Tư vấn chuyển giá | Báo cáo chuyển giá | Phụ lục giao dịch liên kết | Xử phạt chuyển giá

Khám phá dịch vụ liên quan

Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết Mức xử phạt, rủi ro trong giao dịch liên kết
Dịch vụ lập phụ lục thông tin về giao dịch liên kết Miễn kê khai, miễn lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết
Phương pháp xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết Hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết