0000 Dịch vụ chuyển giá - Dịch vụ kiểm toán | VINASC

Dịch vụ Chuyển giá

Vinasc là công ty tư vấn dịch vụ chuyển giá hàng đầu xét về quy mô, danh tiếng trong ngành thuế cũng như chất lượng dịch vụ. Các dịch vụ chuyển giá chủ yếu của Vinasc liên quan đến lập Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết hay còn gọi là báo cáo chống chuyển giá, và các phụ lục xác định thông tin giao dịch liên kết.

Phân loại các hình thức chuyển giá

Qua quá trình tư vấn dịch vụ chuyển giá lâu năm, chúng tôi có thể tóm tắt lại các hành vi chuyển giá. chủ yếu thông qua các hình thức sau:

 • Chuyển giao tài sản hữu hình, bao gồm nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, công cụ dụng cụ, tài sản cố định hữu hình;
 • Chuyển giao tài sản vô hình;
 • Cung ứng dịch vụ, thường phát sinh với công ty tư vấn kế toán, luật, thuế, tài chính, công nghệ thông tin;
 • Thông qua hoạt động tín dụng.

Dịch vụ chuyển giá

Hình thức chuyển giá thông qua chuyển giao tài sản vô hình gồm

 • Chuyển giao đối với tài sản vô hình hình thành từ hoạt động nghiên cứu phát triển. và hoạt động marketing: thường phát sinh trong các công ty có sử dụng đến bí quyết sản xuất kinh doanh,. có chuyển giao bán thành phẩm để tiếp tục sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh giữa các bên liên kết;
 • Chuyển giao tài sản vô hình liên quan đến mạng lưới bán hàng toàn cầu và bí quyết quản lý chất lượng sản phẩm: thường phát sinh đối với các công ty sản xuất kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm…. Có sử dụng nhãn hiệu sản phẩm hàng hóa;
 • Phân chia chi phí hình thành tài sản vô hình: thường phát sinh với công ty sản xuất đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao, tỷ trọng chi phí nhân công trong giá thành sản phẩm thấp, sản phẩm nhanh bị lỗi thời, cần nhiều chi phí đầu tư nghiên cứu sản phẩm mới như sản xuất sản phẩm điện tử, ô tô;
 • Chuyển giao tài sản vô hình là những bí quyết sản xuất kinh doanh: thường phát sinh với các dự án xây dựng công trình lớn, trang bị máy móc kỹ thuật cao, thời gian thực hiện dài;
 • Mua quyền sang chế: thường phát sinh đối với công ty sản xuất máy móc thiết bị, xe cơ giới, sản phẩm điện tử;
 • Chuyển giao tài sản vô hình thông qua việc phái cử nhân viên: thường phát sinh. với công ty đòi hỏi nhân viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm, kỹ năng. kể cả đào tạo, nâng cao tay nghề cho nhân viên bên liên kết.

Quy định về dịch vụ chuyển giá hiện hành

Trong năm 2017, Chính phủ và Bộ Tài chính đã ban hành 2 văn bản. quy định chi tiết các nội dung về quản lý thuế đối với các doanh nghiệp. có phát sinh giao dịch với bên liên kết là Nghị định số 20/2017/NĐ-CP. và Thông tư số 41/2017/TT-BTC. Trong đó dễ nhận thấy các yêu cầu cung cấp hồ sơ chứng từ ngày càng nhiều,. mức xử phạt tăng nặng, biện pháp cưỡng chế gay gắt của cơ quan thuế Việt Nam. Đồng thời, bốn Phòng thanh tra giá chuyển nhượng đã được thành lập. tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương và Đồng Nai. Nhu cầu cần đảm bảo tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ về báo cáo để giảm thiểu rủi ro. bị ấn định giá chuyển nhượng đóng vai trò quan trọng hơn bao giờ hết.

Dịch vụ tư vấn chuyển giá của Vinasc

Bộ phận tư vấn chuyển giá với đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm. về dịch vụ xác định giá chuyển nhượng. Chúng tôi cung cấp các giải pháp xác định giá chuyển nhượng mang tính thực tiễn. cho các tập đoàn đa quốc gia và tập đoàn tại Việt Nam. trong việc quản lý nghĩa vụ tuân thủ quy định về giá giao dịch liên kết,. kiểm soát rủi ro chuyển giá. Các dịch vụ liên quan đến giao dịch liên kết của chúng tôi bao gồm:

 • Lập Hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết bao gồm: Hồ sơ quốc gia, Hồ sơ thông tin tập đoàn toàn cầu, Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia;
 • Dịch vụ lập phụ lục 01, 02, 03, 04 về thông tin giao dịch với bên liên kết;
 • Rà soát đánh giá rủi ro tổng thể về chuyển giá;
 • Phân tích, lựa chọn đối tượng so sánh độc lập từ cơ sở dữ liệu toàn cầu được cơ quan thuế chấp nhận;
 • Dịch vụ lập báo cáo chống chuyển giá;
 • Thỏa thuận giá xác định trước;
 • Lập kế hoạch chuyển giá;
 • Dịch vụ bảo vệ hồ sơ giao dịch liên kết trước thanh tra thuế về giá chuyển nhượng.

Liên hệ

Nếu quý vị quan tâm đến dịch vụ chuyển giá của Vinasc,. vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi thư báo giá đến Quý Công ty để thuận tiện cho việc xem xét.