Dịch vụ kê khai thuế

Dịch vụ kê khai thuế

Chi tiết dịch vụ kê khai thuế của Vinasc gồm:

 • Kê khai thuế ban đầu
 • Kê khai thuế môn bài
 • Kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)
 • Kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)
 • Kê khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
 • Kê khai thuế nhà thầu nước ngoài (FCT)
 • Quyết toán thuế TNDN
 • Quyết toán thuế TNCN

Dịch vụ kê khai thuế

Chi tiết dịch vụ kế toán thuế của Vinasc:

 • Xây dựng hệ thống sổ sách kế toán
 • Thiết lập quy trình thu thập chứng từ
 • Kiểm tra, phân loại, sắp xếp chứng từ
 • Định khoản, ghi sổ các nghiệp vụ kế toán phát sinh
 • Lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quý, hàng năm
 • In sổ sách kế toán
 • Tư vấn các vấn đề liên quan đế kết toán, dịch vụ kiểm toán, thuế, hóa đơn, thanh tra thuế.

Lợi ích khi sử dụng dịch vụ kê khai thuế của Vinasc

 • Hiện nay các quy định về thuế, hóa đơn, chứng từ tại Việt Nam được thay đổi hàng năm. Việc nắm bắt kịp thời và tuân thủ các quy định mới là rất khó đối với chủ doanh nghiệp. Dịch vụ kê khai thuế của Vinasc sẽ thay quý doanh nghiệp thực hiện điều đó.
 • Nếu quý doanh nghiệp không muốn bận tâm về việc lập báo cáo thuế. Hoặc không muốn bị tác động bởi sự luân chuyển thường xuyên của nhân viên kế toán. Hãy để dịch vụ kê khai thuế của Vinasc hỗ trợ.
 • Bạn là doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam. Bạn không hiểu rõ các quy định về thuế, kế toán, kiểm toán, chuyển giá tại Việt Nam. Để giảm thiểu rủi ro bị nộp phạt các khoản thuế, hãy liên hệ ngay tới dịch vụ của Vinasc.