"Quý khách hàng được dùng thử miễn phí dịch vụ 1 tháng nếu ký hợp đồng trước ngày 30/9/2017"

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Bộ phận dịch vụ kế toán của Vinasc cung cấp các dịch vụ mang tính tuân thủ về chế độ kế toán và luật thuế của doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu chi phí thuế phải nộp và tuân thủ theo những quy định mới bao gồm: Luật Thuế, Luật Lao động, Chế độ kế toán Việt Nam, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin phi tài chính ra bên ngoài và giúp hoàn thiện các quy trình quản trị doanh nghiệp của khách hàng.

Lập báo cáo tài chính

Lập báo cáo tài chính hiện nay có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Trong môi trường kinh doanh hiện nay luôn có sự dò xét kỹ lưỡng và hoài nghi về các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nhà đầu tư giờ đây kỳ vọng độ tin cậy cao hơn, sự giám sát chặt chẽ hơn và bằng chứng rõ ràng của hệ thống kiểm soát nội bộ. Đáp ứng những kỳ vọng của nhà đầu tư thường được bắt đầu bằng việc đảm bảo các báo cáo tài chính chứa đựng những thông tin đầy đủ và chính xác. Trên cơ sở các thông lệ tốt nhất và kiến thức sâu rộng về từng ngành nghề khác nhau, dịch vụ kế toán của chúng tôi được thực hiện trên phần mềm phù hợp với quy mô và loại hình kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Soát xét báo cáo tài chính

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến soát xét các báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính thường niên. Một cuộc soát xét đem lại một bức tranh toàn cảnh về các rủi ro thuế mà doanh nghiệp đang gặp phải, từ đó chúng tôi sẽ đưa ra gói giải pháp để tối ưu số thuế mà doanh nghiệp phải nộp. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng thông tin tài chính, việc soát xét vẫn có thể đem lại mức độ đảm bảo theo yêu cầu và nhất là tiết kiệm được chi phí khi đến kỳ thanh tra thuế.

Lập báo cáo quản trị nội bộ

Tại từng thời điểm, doanh nghiệp cần một công ty chuyên nghiệp thực hiện một số thủ tục để đáp ứng các nhu cầu trong kinh doanh hoặc để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình ra quyết định. Chúng tôi sẽ trao đổi với doanh nghiệp để hiểu rõ những vấn đề, nhu cầu đó và thiết kế các thủ tục cụ thể cần thực hiện. Sau khi thực hiện các thủ tục này, chúng tôi sẽ cung cấp cho doanh nghiệp một bản báo cáo quản trị nội bộ trong đó nêu chi tiết các vấn đề nhà quản trị quan tâm.