Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Bộ phận dịch vụ kế toán của Vinasc hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện chất lượng báo cáo tài chính và tuân thủ những quy định về kế toán, thuế, kiểm toán, lao động, đầu tư và thống kê tại Việt Nam cũng như cá quy định về chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Quy trình thực hiện dịch vụ kế toán trọn gói của chúng tôi qua nhiều bước bao gồm:

 • Đăng ký thuế ban đầu cho doanh nghiệp;
 • Tổ chức quá trình lưu trữ chứng từ, hạch toán kế toán tại doanh nghiệp;
 • Kê khai, báo cáo thuế (giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu…) hàng tháng, hàng quý;
 • Hoàn thuế;
 • Thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đăng ký lao động;
 • Quyết toán thuế cuối năm;
 • Làm việc với công ty kiểm toán độc lập;
 • Làm việc với đoàn thanh tra thuế;
 • Làm việc với hải quan;
 • Lập hồ sơ xác định giá trị trường trong giao dịch liên kết (báo cáo chống chuyển giá);
 • Lập phụ lục thông tin giao dịch với bên liên kết;
 • In sổ, báo cáo tài chính lưu tại doanh nghiệp.

Mục tiêu của bộ phận dịch vụ kế toán tại Vinasc là không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa chi phí thuế nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp.

Dịch vụ kế toán | Dịch vụ kế toán TPHCM | Dịch vụ chuyển giá | Dịch vụ kiểm toán

Các dịch vụ kế toán chúng tôi cung cấp bao gồm:

 • Làm sổ sách kế toán;
 • Đứng tên kế toán trưởng;
 • Thiết lập hệ thống kế toán ban đầu cho doanh nghiệp;
 • Cung cấp và tư vấn phần mềm kế toán doanh nghiệp;
 • Cung cấp dịch vụ làm sổ kế toán kết hợp đào tạo đội ngũ kế toán;
 • Kê khai thuế;
 • Tư vấn tài chính;
 • Lập báo cáo quản trị nội bộ;
 • Soát xét sổ sách, chứng từ kế toán hàng tháng;
 • Soát xét hồ sơ, chứng từ nhiều năm phục vụ hoạt động thanh tra thuế.