Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán

Bộ phận Dịch vụ kế toán của Vinasc có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh và có chi nhánh hoạt động trên địa bàn các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp. 

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kế toán trọn gói của Vinasc bao gồm

 • Đăng ký thuế ban đầu cho doanh nghiệp;
 • Tổ chức quá trình lưu trữ chứng từ, hạch toán kế toán tại doanh nghiệp;
 • Kê khai, báo cáo thuế (giá trị gia tăng, thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu…) hàng tháng, hàng quý;
 • Hoàn thuế GTGT; dịch vụ kế toán trọn gói
 • Thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đăng ký lao động;
 • Quyết toán thuế cuối năm;
 • Kiểm toán báo cáo tài chính (đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài);
 • Làm việc với đoàn thanh tra thuế;
 • Lập hồ sơ xác định giá trị trường trong giao dịch liên kết (báo cáo chống chuyển giá);
 • Lập phụ lục thông tin giao dịch với bên liên kết;
 • In sổ, báo cáo tài chính lưu tại Doanh nghiệp.

Các dịch vụ kế toán Vinasc cung cấp bao gồm:

 • Làm sổ sách kế toán;
 • Đứng tên kế toán trưởng;
 • Thiết lập hệ thống kế toán ban đầu cho doanh nghiệp;
 • Cung cấp và tư vấn phần mềm kế toán doanh nghiệp;
 • Cung cấp dịch vụ làm sổ kế toán kết hợp đào tạo đội ngũ kế toán;
 • Kê khai thuế GTGT, TNDN, TNCN, thuế nhà thầu,…;
 • Tư vấn tài chính;
 • Dịch vụ kế toán thuế;
 • Lập báo cáo quản trị nội bộ;
 • Soát xét sổ sách, chứng từ kế toán hàng tháng;
 • Soát xét hồ sơ, chứng từ nhiều năm phục vụ hoạt động thanh tra thuế;
 • Dịch vụ kế toán trọn gói.

Nếu quý vị quan tâm đến dịch vụ kế toán của Vinasc, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi báo giá đến Quý Công ty để thuận tiện cho việc xem xét.