Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán trọn gói

Bộ phận Dịch vụ kế toán trọn gói của Vinasc cung cấp các dịch vụ mang tính tuân thủ. Về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp kiểm soát chất lượng báo cáo tài chính cung cấp cho cơ quan thuế cũng như bên ngoài. Dịch vụ kế toán Vinasc sẽ tuân thủ theo những quy định mới bao gồm:

 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam;
 • Luật kế toán Việt Nam;
 • Thông tư 200/2014/TT-BTC;
 • Chuẩn mực kế toán Việt Nam;
 • Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS).

Dịch vụ kế toán của chúng tôi cung cấp tại TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Đồng Tháp.

dịch vụ kế toán trọn gói

Vinasc cung cấp các dịch vụ kế toán trọn gói bao gồm:

 • Dịch vụ kế toán soát xét báo cáo tài chính cho mục đích nội bộ;
 • Dịch vụ kế toán lập báo cáo quản trị nội bộ;
 • Dịch vụ kế toán soát xét báo cáo tài chính cho mục đích thuế;
 • Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm;
 • Soát xét hồ sơ thuế nhiều năm phục vụ hoạt động thanh tra thuế;
 • Cung cấp, tư vấn đào tạo phần mềm kế toán chuyên nghiệp;
 • Dịch vụ kế toán đứng tên kế toán trưởng;
 • Dịch vụ khai báo thuế và lập sổ sách kế toán;

Dịch vụ kế toán soát xét báo cáo tài chính

Với đội ngũ chuyên gia có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế. Dịch vụ kế toán của Vinas dựa trên hồ sơ thuế, sổ sách kế toán sẵn có tại doanh nghiệp. Từ đó rà soát lại 100% bộ chứng từ đi kèm. Các khoản chênh lệch giữa tờ khai thuế và sổ sách kế toán sẽ được xem xét kỹ lưỡng và đưa ra giải pháp tối ưu nhất. Các hồ sơ chứng từ gốc không hợp pháp, hợp lệ sẽ được phân loại và kê khai điều chỉnh kịp thời.
Dịch vụ kế toán soát xét báo cáo tài chính của Vinasc thường được sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp sắp bị thanh tra thuế. Hoặc khi chủ doanh nghiệp cảm thấy không yên tâm về bộ máy kế toán của mình.

dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ quyết toán thuế cuối năm

Với dịch vụ quyết toán thuế cuối năm, chúng tôi cũng chủ yếu dựa trên bộ hồ sơ có sẵn tại doanh nghiệp. Từ đó bộ phận dịch vụ kế toán của Vinasc sẽ rà soát lại toàn bộ doanh thu, chi phí trong năm. Mọi khoản chi phí đều phải có bộ chứng từ đi kèm hợp lý.
Mọi khoản doanh thu đều phải xuất hóa đơn đúng thời điểm. Và tuân thủ nguyên tắc phù hợp kế toán. Tức là mọi khoản doanh thu đều tương ứng với một khoản chi phí trong kỳ. Dựa trên năng lực và kinh nghiệm quyết toán thuế, dịch vụ kế toán Vinasc sẽ tối ưu hóa khoản thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong năm.

Dịch vụ kế toán trọn gói

Khi doanh nghiệp không có nhiều thời gian cũng như chi phí để xây dựng bộ máy kế toán hoàn thiện. Khi đội ngũ nhân viên kế toán của doanh nghiệp chưa đủ kinh nghiệm để xử lý các nghiệp vụ phức tạp. Khi ban giám đốc nhận thấy hệ thống báo cáo tài chính chưa đáp ứng được yêu cầu. Đó là lúc doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói của Vinasc.

Dịch vụ kế toán Vinasc sẽ thực hiện toàn bộ công việc của bộ máy kế toán, gồm:

 • Đăng ký thuế ban đầu;
 • Thiết lập hệ thống kế toán: lưu trữ chứng từ, phần mềm kế toán và hạch toán kế toán hàng ngày;
 • Kê khai thuế hàng tháng, hàng quý; Dịch vụ kế toán
 • Thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến bảo hiểm người lao động;
 • Đứng tên kế toán trưởng;
 • Quyết toán thuế cuối năm;
 • Hoàn thuế; dịch vụ kế toán
 • Kiểm toán báo cáo tài chính (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài);
 • Giải trình với đoàn thanh tra thuế;
 • Lập hồ sơ xác định giá thị trường trong giao dịch liên kết (báo cáo chống chuyển giá);
 • In sổ sách kế toán, báo cáo tài chính lưu tại doanh nghiệp.

Mục tiêu của bộ phận dịch vụ kế toán Vinasc là không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ. Đem lại sự đảm bảo cũng như hài lòng cho doanh nghiệp.

Nếu quý doanh nghiệp có nhu cầu, hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ kế toán của Vinasc theo thông tin dưới đây.