Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính

Dịch vụ kiểm toán | Công ty Kiểm Toán VINASC

Kiểm toán báo cáo tài chính hiện nay có vai trò quan trọng hơn bao giờ hết. Trong môi trường kinh doanh luôn có sự dò xét kỹ lưỡng báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Nhà đầu tư giờ đây kỳ vọng độ tin cậy cao hơn, sự giám sát chặt chẽ hơn. Đồng thời, phải có những bằng chứng rõ ràng của hệ thống kiểm soát nội bộ. Đáp ứng những kỳ vọng của nhà đầu tư, dịch vụ kiểm toán thường được bắt đầu bằng việc đảm bảo các báo cáo tài chính chứa đựng những thông tin đầy đủ và chính xác.

Trên cơ sở các thông lệ tốt nhất và kiến thức sâu rộng về từng ngành nghề khác nhau, bộ phận Dịch vụ kiểm toán của Vinasc đã xây dựng phương pháp kiểm toán được thiết kế phù hợp với quy mô và loại hình kinh doanh của từng doanh nghiệp. Phương châm của Vinasc là Độc lập – Trung thực – Chuyên nghiệp. Chúng tôi tập trung vào các vấn đề trọng yếu trên báo cáo tài chính. Do đó, tiết kiệm chi phí và kiến nghị các giải pháp thiết thực nhất cho khách hàng.

công ty kiểm toán

Đối tượng nào bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính?

Theo Luật Kiểm toán độc lập năm 2015 do Bộ Tài chính ban hành, các doanh nghiệp, tổ chức bắt buộc phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm gồm:

  • Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDIs);
  • Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng;
  • Tổ chức tài chính, doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm;
  • Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

Quy trình dịch vụ kiểm toán của Vinasc gồm:

  • Tìm hiểu môi trường kinh doanh và hệ thống kiểm soát nội bộ tại doanh nghiệp
  • Kiểm tra đối chiếu các khoản mục trên báo cáo tài chính
  • Trao đổi các vấn đề phát hiện với Ban Giám đốc và đề xuất các giải pháp xử lý.
  • Phát hành thư quản lý và báo cáo kiểm toán.