Dịch vụ kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản

Dịch vụ kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản

Dịch vụ kiểm toán đầu tư xây dựng cơ bản là một trong những dịch vụ chính tại Vinasc.

Các nội dung dịch vụ kiểm toán của Vinasc gồm:

Kiểm tra đánh giá tính Pháp lý của Dự án:

 • Tập hợp, sắp xếp, phân loại hồ sơ và tài liệu.
 • Kiểm tra và đối chiếu danh mục, nội dung các văn bản pháp lý của toàn bộ công trình.
 • Kiểm tra tính hợp pháp của các Hợp đồng kinh tế giữa Chủ đầu tư và các nhà thầu.
 • Kiểm tra sự tuân thủ quy định của Nhà nước về trình tự, thủ tục đầu tư XDCB.

dịch vụ kiểm toán độc lập

Kiểm tra giá trị quyết toán phần xây lắp từng hạng mục và toàn bộ công trình:

 • So sánh chi phí xây lắp các hạng mục công trình với tổng dự toán được duyệt.
 • Kiểm tra chi tiết quyết toán của các hạng mục công trình để đảm bảo rằng các chi phí phát sinh là hợp lý.

Kiểm tra giá trị quyết toán phần vật tư – thiết bị:

 • So sánh danh mục, chủng loại giá cả thiết bị với tổng dự toán được duyêt.
 • Kiểm tra chi tiết chi phí thiết bị, so sánh đối chiếu với Hợp đồng nhập khẩu, chứng từ nhập khẩu.
 • Kiểm tra sự hợp lý của các chi phí tiếp nhận, vận chuyển.

Kiểm tra giá trị quyết toán chi phí khác:

 • So sánh giá trị của từng loại chi phí khác đã thực hiện với tổng dự toán được duyệt.
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí đền bù tài sản.
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí quản lý dự án.
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí khảo sát, thiết kế, tư vấn giám sát công trình.
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí lãi vay ngân hàng.
 • Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp của chi phí khác như: Khởi công, đào tạo công nhân.

Trong quá trình thực hiện dịch vụ kiểm toán, chúng tôi luôn trao đổi với Ban Giám đốc các vấn đề phát hiện trên tinh thần xây dựng, mang lại giá trị gia tăng cho doanh nghiệp.

Báo cáo được Kiểm toán là thủ tục cần thiết để phê duyệt Quyết toán Vốn đầu tư. Giá trị Quyết toán công trình đầu tư xây dựng cơ bản trước khi công trình được đưa vào sử dụng. Ngoài ra, kết quả kiểm toán cũng là căn cứ chủ yếu để các doanh nghiệp lựa chọn đối tác đầu tư.

Nếu quý vị có nhu cầu, vui lòng liên hệ bộ phận dịch vụ kiểm toán để được tư vấn.