Dịch vụ kiểm toán độc lập

Dịch vụ kiểm toán độc lập

Dịch vụ Kiểm toán độc lập là nhu cầu cần thiết để phục vụ lợi ích của công chúng. Trước hết vì lợi ích của bản thân doanh nghiệp, của nhà đầu tư, chủ sở hữu, các chủ nợ… lợi ích và yêu cầu của Nhà Nước. Người sử dụng kết quả kiểm toán được đảm bảo rằng những thông tin tài chính được cung cấp là trung thực, khách quan, có độ tin cậy cao. Để làm căn cứ cho các quyết định kinh tế hoặc thực thi trách nhiệm quản lý, giám sát của mình.

Hoạt động kiểm toán độc lập đã xác định được vị trí trong nền kinh tế thị trường. Góp phần ngăn ngừa và phát hiện lãng phí, góp phần thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thực hiện công khai minh bạch Báo cáo tài chính, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, điều hành kinh tế, tài chính của Nhà nước. Và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán.

Dịch vụ kiểm toán độc lập

Kiểm toán độc lập là việc kiểm tra và xác nhận của kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán. Về tính trung thực và hợp lý về Báo cáo tài chính của doanh nghiệp được Kiểm toán.

Dịch vụ kiểm toán độc lập của Vinasc bao gồm các dịch vụ như sau:

 • Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính
 • Dịch vụ kiểm toán nội bộ
 • Dịch vụ tư vấn kiểm soát nội bộ
 • Dịch vụ kiểm toán xây dựng
 • Dịch vụ kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án.

Dịch vụ kiểm toán độc lập của chúng tôi không chỉ quan tấm đến tính trung thực, độc lập, khách quan mà còn hỗ trợ công ty quý khách kiểm soát, ngăn ngừa rủi ro sai sót trong hệ thống kế toán, thuế. Ngoài ra dịch vụ kiểm toán của chúng tôi còn giúp doanh nghiệp tháo gỡ những khó khăn tồn đọng cần phải xử lý.

Dịch vụ kiểm toán độc lập của Vinasc cung cấp cho khách hàng là:

 • Doanh nghiệp có vốn nhà nước
 • Doanh nghiệp cổ phần hóa
 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
 • Doanh nghiệp có các dự án cần kiểm toán
 • Doanh nghiệp kiểm toán để vay ngân hàng hoặc đi đấu thầu

Dịch vụ kiểm toán độc lập

Quy trình thực hiện dịch vụ kiểm toán độc lập của chúng tôi như sau.

 • Khách hàng liên hệ cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập
 • Kiểm toán viên tiến hành khảo sát doanh nghiệp cần kiểm toán
 • Dự thảo báo giá kiểm toán trình ban giám đốc công ty kiểm toán
 • Phát hành báo giá dịch vụ kiểm toán độc lập và gởi quý khách hàng