0000 Dịch vụ kiểm toán độc lập - Dịch vụ kiểm toán | VINASC

Dịch vụ kiểm toán độc lập

Dịch vụ kiểm toán độc lập là việc kiểm tra, xác nhận và đưa ra ý kiến của công ty kiểm toán độc lập về tính trung thực và hợp lý của báo cáo tài chính của doanh nghiệp.

Cùng với sự phát triển kinh tế thuộc top cao nhất thế giới là yêu cầu về sự minh bạch trong báo cáo tài chính. Dịch vụ kiểm toán độc lập chính là công cụ hữu ích giúp cho các bên liên quan đạt được mục tiêu này. Bên cạnh các cơ quan nhà nước, nhà đầu tư, dịch vụ kiểm toán độc lập còn hỗ trợ đắc lực cho nhà quản trị doanh nghiệp thông qua việc cung cấp một cái nhìn khách quan về tình hình tài chính của doanh nghiệp mình đang quản lý.

Người sử dụng kết quả dịch vụ kiểm toán độc lập được đảm bảo rằng những thông tin trên báo cáo tài chính là trung thực, hợp lý. Từ đó có cơ sở ra quyết định kinh tế, thực thi trách nhiệm quản lý, giám sát của mình.

Vai trò của dịch vụ kiểm toán độc lập

Dịch vụ kiểm toán độc lập đã xác định được vị trí và trách nhiệm trọng nền kinh tế thị trường. Các chuẩn mực kiểm toán độc lập được hoàn thiện và phát triển. cùng với sự phát triển kinh tế, cung cấp một khung pháp lý và hướng dẫn rõ ràng. cho các kiểm toán viên hành nghề. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trở thành công cụ đắc lực. cho các nhà quản lý ngăn ngừa và phát hiện sai sót, gian lận, góp phần tạo môi trường. đầu tư minh bạch, công bằng nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện kiểm toán, đội ngũ kiểm toán viên sẽ cung cấp. các tư vấn chuyên sâu nhằm hỗ trợ hoạt động kinh doanh. của doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán.

Dịch vụ kiểm toán độc lập của Vinasc bao gồm

 • Tìm hiểu về khách hàng dịch vụ kiểm toán: lĩnh vực hoạt động, môi trường kinh doanh, chính sách kế toán và chu trình sản xuất kinh doanh;
 • Đánh giá rủi ro ban đầu: phân tích sơ bộ ngành, lĩnh vực hoạt động, báo cáo tài chính,. đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro gian lận của đơn vị được kiểm toán;
 • Lập kế hoạch dịch vụ kiểm toán: Xác lập mức trọng yếu kế hoạch và phương pháp chọn mẫu;
 • Thực hiện kiểm toán: thực hiện các thủ tục chứng kiến kiểm kê tài sản,. tìm hiểu quy trình kiểm soát nội bộ các phần hành chính, thực hiện thử nghiệm kiểm soát, gửi thư xác nhận các khoản mục trọng yếu,. kiểm tra sổ sách chứng từ kế toán;
 • Tổng hợp, kết luận và phát hành báo cáo: kiểm toán viên sẽ tổng hợp các vấn đề. phát sinh trong quá trình kiểm toán, trao đổi với khách hàng. về các hạn chế và thiếu sót, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến kiểm soát nội bộ, hệ thống sổ sách kế toán. và hồ sơ thuế, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng. Đưa ra ý kiến kiểm toán và phát hành báo cáo kiểm toán;
 • Dịch vụ kiểm toán theo IFRS: Chuyển đổi báo cáo tài chính theo IFRS (chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế).

Dịch vụ kiểm toán độc lập

Các trường hợp bắt buộc sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập

 • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Doanh nghiệp có vốn nhà nước;
 • Dự án đầu tư xây dựng cơ bản;
 • Doanh nghiệp kiểm toán để vay ngân hàng hoặc đi đấu thầu;
 • Kiểm toán cho mục đích kêu gọi đầu tư.

Quy trình thực hiện dịch vụ kiểm toán độc lập của Vinasc

 • Đánh giá rủi ro ban đầu và tiến hành ký hợp đồng;
 • Tìm hiểu quy trình hoạt đông kinh doanh, hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Phân tích tổng thể báo cáo tài chính;
 • Phân công nhân sự phù hợp và tiến hành kiểm toán tại doanh nghiệp;
 • Trao đổi các vấn đề phát hiện trong quá trình kiểm toán với Ban Giám đốc;
 • Tư vấn hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ;
 • Dự thảo báo giá kiểm toán trình Ban giám đốc;
 • Phát hành báo cáo dịch vụ kiểm toán độc lập và gởi quý khách hàng.

Liên hệ

Nếu quý vị quan tâm đến dịch vụ kiểm toán của Vinasc, vui lòng liên hệ. với chúng tôi theo thông tin dưới đây. Chúng tôi sẽ gửi thư báo giá chi tiết đến Quý Công ty để thuận tiện cho việc xem xét.