Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS

Dịch vụ kiểm toán theo IFRS

Tại Việt Nam đã có nhiều doanh nghiệp áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Việc áp dụng IFRS giúp tăng cường khả năng so sánh và tính minh bạch của báo cáo tài chính. Các báo cáo tài chính lập theo IFRS được chấp nhận rộng rãi tại nhiều nước trên thế giới. Các yếu tố này là điều kiện tiên quyết để tiếp cận thị trường vốn quốc tế. Dịch vụ kiểm toán

Chúng tôi kiểm toán các báo cáo tài chính của các công ty trong và ngoài nước lập theo Chuẩn mực Lập và trình bày Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) cho các mục đích kiểm toán theo luật định ở nước ngoài, hay cho mục đích báo cáo tập đoàn hoặc quản lý nội bộ. Ngoài ra chúng tôi cũng thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính lập theo “Chuẩn mực Lập và trình bày Báo cáo tài chính Quốc tế (IFRS) dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ”.

dịch vụ kiểm toán

Bộ phận Dịch vụ kiểm toán của Vinasc sẽ hỗ trợ tư vấn cho khách hàng những gì?

IFRS sẽ ảnh hưởng như thế nào đến hiệu quả hoạt động kinh doanh mà doanh nghiệp đã báo cáo;

Kết quả của thay đổi này được truyền đạt một cách hiệu quả ra sao trong nội bộ doanh nghiệp;

Những lợi ích tiềm năng của việc áp dụng IFRS là gì?

Và các lợi ích từ việc áp dụng IFRS sẽ được hiện thực hóa ra sao?

Các nguồn lực cần thiết để thực hiện thành công việc chuyển đổi sang IFRS;

Các tổ chức cần quản lý quá trình chuyển đổi sang IFRS như thế nào?

Vinasc đang giúp các tổ chức áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và thực hiện các hỗ trợ thiết thực để giúp quá trình chuyển đổi sang IFRS diễn ra suôn sẻ.