Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết

Vinasc, với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn giá chuyển nhượng, đã từng giải quyết các tình huống phức tạp giúp khách hàng trong suốt quá trình chuyển giá. Đặc biệt, cơ sở dữ liệu dùng để so sánh trong Hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết được cung cấp bởi các công ty chuyên về dữ liệu uy tín nhất trên toàn cầu giúp Hồ sơ mang tính đảm bảo cao nhất trong trường hợp phải giải trình với cơ quan Thuế.

Dịch vụ tư vấn chuyển giá

Dịch vụ lập hồ sơ xác định giá giao dịch liên kết của Vinasc gồm:

  • Tìm hiểu cơ cấu tổ chức, quy trình sản xuất kinh doanh của công ty và các bên liên kết
  • Phân tích ngành
  • Phân tích chức năng
  • Phân tích tài chính
  • Phân loại doanh nghiệp
  • Lựa chọn phương pháp xác định giá giao dịch liên kết phù hợp nhất dựa trên đánh giá tổng thể hoạt động của công ty
  • Phân tích kinh tế (bao gồm tìm kiếm các công ty so sánh độc lập dựa trên cơ sở dữ liệu của các công ty chuyên cung cấp dữ liệu trên toàn cầu và đưa ra kết luận về giá giao dịch liên kết)

Hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ chuyển giá của Vinasc để được hướng dẫn chi tiết nhất.