Dịch vụ lập phụ lục thông tin về giao dịch liên kết

Dịch vụ lập phụ lục thông tin về giao dịch liên kết

Nghị định 20/2017/NĐ-CP ra đời đã bãi bỏ Thông tư 66/2010/TT-BTC. Theo đó, các mẫu phụ lục kê khai thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết bao gồm:

Báo cáo giao dịch liên kết

  • Mẫu số 01: Thông tin về quan hệ liên kết và giao dịch liên kết
  • Mẫu số 02: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ quốc gia
  • Mẫu số 03: Danh mục các thông tin, tài liệu cần cung cấp tại Hồ sơ toàn cầu
  • Mẫu số 04: Kê khai thông tin Báo cáo lợi nhuận liên quốc gia

Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn giá chuyển nhượng, Vinasc là đơn vị tiên phong cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDIs) tại Việt Nam.

Hãy liên hệ với bộ phận dịch vụ chuyển giá để được hướng dẫn chi tiết nhất:

Công ty TNHH Kiểm Toán Vinasc
Địa chỉ: P.316 Thiên Sơn Plaza, Số 800 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, TPHCM
Điện thoại: 0919 538 118
Email: vinasctax@gmail.com