Dịch vụ quyết toán thuế

Dịch vụ quyết toán thuế

Dịch vụ quyết toán thuế của Vinasc sẽ thay mặt khách hàng  quyết toán thuế cuối năm theo quy định. Chúng tôi sẽ thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến quyết toán thuế như:

 • Rà soát toàn bộ hồ sơ thuế trong năm
 • Chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế
 • Lập bộ báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán thuế
 • Kiểm toán báo cáo tài chính đối với các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài
 • Nộp bộ báo cáo tài chính và quyết toán thuế cho cơ quan thuế, thống kê, tài chính,..

Đội ngũ chuyên viên dày dạn kinh nghiệm của Vinasc gồm các kiểm toán viên, kế toán viên hành nghề. Với kinh nghiệm thực tiễn về kế toán, kiểm toán, thuế sẽ đem lại các giải pháp tối ưu nhất.

Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Vinasc đã được Bộ tài chính cấp phép hành nghề dịch vụ kế toán và dịch vụ tư vấn thuế.

dịch vụ quyết toán thuế

Tại sao Quý doanh nghiệp nên sử dụng dịch vụ quyết toán thuế của Vinasc?

 • Dịch vụ quyết toán thuế Vinasc sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian nghiên cứu, cập nhật, tuân thủ các quy định về thuế. Tiết kiệm tối đa số thuế phải nộp mà vẫn tuân thủ pháp luật.
 • Nếu bạn là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, Vinasc sẽ tư vấn các thủ tục bắt buộc như kiểm toán báo cáo tài chính. Tư vấn các vấn đề về thuế nhà thầu phức tạp thường xuyên phát sinh.
 • Bạn là chủ doanh nghiệp, nhưng không có thời gian nghiên cứu đầy đủ về chế độ kế toán, thuế. Vinasc sẽ giúp bạn rà soát, hoàn thiện báo cáo quyết toán thuế.
 • Đội ngũ kế toán còn ít kinh nghiệm nên thường xảy ra sai sót, bị cơ quan thuế phạt. Hãy liên hệ với Vinasc để được hỗ trợ kịp thời.

Phạm vi công việc của Dịch vụ quyết toán thuế Vinasc gồm:

 • Rà soát toàn bộ hệ thống kế toán của doanh nghiệp
 • Tư vấn, điều chỉnh và cân đối số liệu chứng từ doanh thu lãi lỗ cho doanh nghiệp. Điều chỉnh, bổ sung những bộ chứng từ chưa phù hợp với quy định về thuế.
 • Hoàn thành các bảng phân bổ, khấu hao, tính giá thành, bảng lương…
 • Tổng hợp, kết chuyển thông tin, lập báo cáo tài chính.
 • Lập và in các loại báo cáo quyết toán thuế.
 • Kiểm toán báo cáo tài chính (nếu có)
 • In sổ sách kế toán và bộ báo cáo tài chính để lưu tại doanh nghiệp.
 • Trao đổi với ban giám đốc về các vấn đề cần cải thiện, khắc phục.