Điều kiện khấu trừ thuế tiêu thụ đặc biệt

Giá tính thuế TTĐB

 Nguyên tắc chung
 Đối với hàng hóa nhập khẩu
 Tại khâu nhập khẩu
 Khi bán ra trong nước
 Đối với hàng hóa sản xuất trong nước
 Một số trường hợp đặc thù
– Hàng hóa nhập khẩu hoặc sản xuất trường hợp bán qua cơ sở phụ thuộc (trừ xăng)
– Hàng bán cho các CSKDTM (trừ xăng và ô tô dưới 24 chỗ): Không thấp hơn 7%…
– Ô tô dưới 24 chỗ bán cho các CSKDTM
+ Nhập khẩu: Không thấp hơn 105% giá vốn
+ Sản xuất, lắp ráp trong nước: Không thấp hơn 7%…
– Hàng gia công
– Hợp đồng, hợp tác kinh doanh
– Trả góp, trả chậm
– Tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, khuyến mại…
– Mua để xuất khẩu nhưng bán trong nước
– Golf, casino, đặt cược
– Vũ trường, karaoke, massage

Điều kiện khấu trừ thuế TTĐB

Đối với hàng hóa nhập khẩu: Chứng từ nộp thuế TTĐB khâu nhập khẩu

Đối với hàng hóa mua nội địa:
– Hợp đồng… trực tiếp từ CSSX…
– Bản sao giấy chứng nhận kinh doanh…
– Hóa đơn GTGT hợp pháp
– Chứng từ thanh toán qua ngân hàng