Điều kiện về tên, trụ sở, tài sản góp vốn doanh nghiệp

Điều kiện về tên, trụ sở của doanh nghiệp

Theo quy định tại Đ.38, Đ.39, Đ.40 và Đ.42 LDN 2014 thì tên doanh nghiệp phải viết bằng tiếng Việt bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau ðây:
– Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp ðược viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” ðối với công ty trách nhiệm hữu hạn; ðược viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” ðối với công ty cổ phần; ðược viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” ðối với công ty hợp danh; ðược viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” ðối với doanh nghiệp tư nhân;
– Tên riêng. Tên riêng ðược viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
Trụ sở chính của doanh nghiệp là ðịa ðiểm liên lạc của doanh nghiệp trên lãnh thổ Việt Nam, có ðịa chỉ ðược xác ðịnh gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, ðường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số ðiện thoại, số fax và thư ðiện tử (nếu có).

Điều kiện vê tài sản

Đ.35 LDN 2014: “Tài sản góp vốn có thể là VND, ngoại tệ tự do chuyển ðổi, vàng, giá trị quyền SDĐ, giá trị quyền SHTT, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể ðịnh giá ðược bằng VND. Quyền SHTT ðược sử dụng ðể góp vốn bao gồm QTG, quyền liên quan ðến QTG, quyền SHCN, quyền ðối với GCT và các quyền SHTT khác theo quy ðịnh của PL về SHTT. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp ðối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản ðó ðể góp vốn”.