Kế toán ở doanh nghiệp vận tải

vinasc1) Yêu cầu kế toán

– Theo dõi doanh thu, chi phí, lãi lỗ từng mảng kinh doanh
– Đối với hoạt động vận tải: theo dõi được doanh thu, chi phí, lãi lỗ từng đầu xe
– Đối với hoạt động kinh doanh phương tiện vận tải: theo dõi được doanh thu, giá vốn và lãi lố từng phương tiện kinh doanh
– Đối với hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa: theo dõi lịch trình, thời gian bảo dưỡng của từng xe, chi phí từng lần sửa chữa

2) Thực hiện hạch toán

– Tính giá thành ở TK 154
– Theo dõi theo từng đối tượng chi phí hoặc đầu xe, hợp đồng hay mảng kinh doanh
– Hạch toán chi phí gồm: xăng xe, lương tài xế, chi phí sửa chữa, phụ tùng thay thế (săm lốp), khấu hao, phí kiểm định, phí thuê bãi đỗ xe, chi phí khác
– Doanh thu: kế toán căn cứ vào Bảng lịch trình xe (đã được duyệt) để lập bảng kê chi tiết doanh thu.

3) Chứng từ kế toán

Chi phí lương gồm:

– Hợp đồng lao động + CMND phô tô

– Bảng chấm công hàng tháng (có ký duyệt)

– Bảng lương hàng tháng (có ký duyệt, đóng dấu)

– Phiếu chi lương (có ký nhận nhân viên nếu chi tiền mặt) hoặc chứng từ thanh toán qua ngân hàng

– Đăng ký mã số thuế cho nhân viên để cuối năm làm quyết toán thuế TNCN

– Giấy ủy quyền quyết toán thay thuế TNCN của nhân viên

Dịch vụ kế toán