Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

Ho-so-dang-ky-nop-nhieu-loai-thue-danh-cho-ca-nhan-1

Bên Nợ:
– Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ gửi vào Ngân hàng;
– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ tại thời điểm báo cáo (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với Đồng Việt Nam).
– Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ tăng tại thời điểm báo cáo
Bên Có:
– Các khoản tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ rút ra từ Ngân hàng;
– Chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ cuối kỳ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với Đồng Việt Nam).
– Chênh lệch đánh giá lại vàng tiền tệ giảm tại thời điểm báo cáo
Số dư bên Nợ:
Số tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng tiền tệ hiện còn gửi tại Ngân hàng tại thời điểm báo cáo.
Tài khoản 112 – Tiền gửi Ngân hàng, có 3 tài khoản cấp 2:
– Tài khoản 1121 – Tiền Việt Nam: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân hàng bằng Đồng Việt Nam.
– Tài khoản 1122 – Ngoại tệ: Phản ánh số tiền gửi vào, rút ra và hiện đang gửi tại Ngân hàng bằng ngoại tệ các loại đã quy đổi ra Đồng Việt Nam.
– Tài khoản 1123 – Vàng tiền tệ: Phản ánh tình hình biến động và giá trị vàng tiền tệ của doanh nghiệp đang gửi tại Ngân hàng tại thời điểm báo cáo.

Công việc của một kế toán viên không phải là một công việc dễ dàng nên các doanh nghiệp cần sáng suốt lựa chọn những kế toán ưu tú có kinh nghiệm để phụ trách vấn đề này. Vinasc là đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán trọn gói ở tphcm chuyên nghiệp và tận tâm, sẽ giúp bạn giải đáp các thắc mắc về thuế, pháp lý và nghiệp vụ kế toán chuyên môn.

Liên hệ ngay với Vinasc theo địa chỉ sau:

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC

Địa chỉ : Lầu 2, Số 100 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Điện thoại:  08 3997 2118 – fax: 08 3997 2118

Email : vinasctax@gmail.com – website: www.vinasctax.vn