KINH DOANH ĐẶT CƯỢC ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ (TT)

KINH DOANH ĐẶT CƯỢC ĐUA NGỰA, ĐUA CHÓ VÀ BÓNG ĐÁ QUỐC TẾ (TT)

Phương thức trả thưởng

1. Phương thức trả thưởng đặt cược bao gồm:
a) Phương thức trả thưởng cố định;
b) Phương thức trả thưởng biến đổi theo doanh thu;
c) Kết hợp cả hai phương thức trả thưởng quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
2. Căn cứ các phương thức trả thưởng quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp lựa chọn
phương thức trả thưởng phù hợp cho từng loại hình sản phẩm đặt cược.
Tỷ lệ trả thưởng
1. Đối với phương thức trả thưởng cố định: Tỷ lệ trả thưởng phụ thuộc vào tỷ lệ cược và duy trì
tỷ lệ trả thưởng kế hoạch ở mức tối thiểu là 65% trên doanh thu bán vé đối với từng loại hình sản
phẩm đặt cược.
2. Đối với phương thức trả thưởng biến đổi theo doanh thu: Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch do doanh
nghiệp xây dựng ở mức tối thiểu là 65% trên doanh thu bán vé đối với từng loại hình sản phẩm
đặt cược.
Phương thức phân phối vé đặt cược
1. Vé đặt cược được phân phối theo các phương thức sau:
a) Thông qua thiết bị đầu cuối;
b) Thông qua điện thoại (điện thoại cố định và điện thoại di động), không bao gồm phương thức
phân phối vé đặt cược qua mạng Internet hoặc các ứng dụng công nghệ Internet trên điện thoại.
Phương thức phân phối này chỉ được thực hiện sau 01 năm thực hiện phương thức phân phối vé
đặt cược thông qua thiết bị đầu cuối.
2. Điều kiện về kỹ thuật hệ thống đặt cược
a) Điều kiện phần cứng (máy chủ, thiết bị đầu cuối):
– Có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam (trường hợp nhập khẩu
từ nước ngoài);

– Máy móc, thiết bị phải đạt tiêu chuẩn G7 và có kèm theo đầy đủ tài liệu hướng dẫn mô tả đặc
tính kỹ thuật, cách thức cài đặt, sơ đồ chi tiết các bộ phận máy, cách thức thay thế, sửa chữa các
bộ phận, danh sách thiết bị thay thế đi kèm, cách vận hành và phương pháp bảo hành, bảo trì;
– Được lắp đặt theo đúng các thông số kỹ thuật và hướng dẫn của nhà sản xuất; đảm bảo vận
hành an toàn, ổn định;
– Có khả năng tích hợp tối thiểu 02 kênh truyền dữ liệu về hệ thống máy chủ để đảm bảo ít nhất
có một kênh dữ liệu dự phòng khi kênh truyền dữ liệu chính bị sự cố xảy ra;
– Có máy chủ dự phòng vận hành song song với máy chủ chính để sao lưu các dữ liệu tham gia
đặt cược của người chơi.