Một số trường hợp đặc biệt áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%

Ngoại lệ của thuế suất thuế GTGT 0%

• Một số dịch vụ xuất khẩu
• Tài nguyên, khoáng sản chưa qua chế biến xuất khẩu
• Hàng hóa dịch vụ cung cấp cho cá nhân không kinh doanh trong khu phi thuế quan
• Xe ô tô bán cho doanh nghiệp khu phi thuế quan
• Xăng dầu bán cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan mua tại nội địa
• Một số dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp trong khu phi thuế quan
• Một số dịch vụ cung ứng tại Việt Nam cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

• Dịch vụ hàng không, hàng hải cung cấp trực tiếp cho tổ chức ở nước ngoài hoặc thông qua đại lý

• Hoạt động xây dựng, lắp đặt trong khu chế xuất
• Thuốc lá, rượu, bia nhập khẩu sau đó xuất khẩu:

Điều kiện áp dụng thuế suất 0%: Có đủ bộ chứng từ gồm hợp đồng, chứng từ thanh toán, tờ khai hải quan đối với hàng hóa, riêng đối với dịch vụ cần có thêm cam kết của tổ chức ở nước ngoài là tổ chức nước ngoài không có cơ sở thường trú ở Việt Nam, cam kết của cá nhân nước ngoài là người nước ngoài không cư trú ở Việt Nam