Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Nguyên tắc 1: Mục đích sử dụng

Ngoại lệ nguyên tắc 1: Không được khấu trừ đối với:
– Tàu bay, du thuyền không sử dụng cho vận chuyển khách…)
– VAT đầu vào của ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ sử dụng cho vận chuyển khách, du lịch, khách sạn) có tương ứng trị giá trên 1,6 tỷ đồng…
– Thuế GTGT đầu vào của hàng hoá, tài sản cố định mua vào bị tổn thất, bị hỏng do thiên tai, hoả hoạn, tai nạn bất ngờ đã được bồi thường…
Được khấu trừ đối với:
– Hàng hóa, dịch vụ để kinh doanh hàng hóa… viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại
– Tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí

Hệ quả NT1: Nếu dùng chung cho cả hai hoạt động…
Ngoại lệ của hệ quả: Không phân bổ và không được khấu trừ đối với:
– TSCĐ để sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh;
– TSCĐ, máy móc, thiết bị của tổ chức tín dụng, tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, đào tạo.

Nguyên tắc 2: Thời gian phát sinh: không giới hạn