Soát xét thông tin tài chính

Soát xét thông tin tài chính

tim-hieu-ve-ke-toan-tai-chinh-va-ke-toan-quan-tri

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến soát xét các báo cáo tài chính giữa niên độ và báo cáo tài chính thường niên. Một cuộc soát xét đem lại sự đảm bảo thấp hơn một cuộc kiểm toán vì các thủ tục soát xét được giới hạn chủ yếu trong việc trao đổi với nhân viên của doanh nghiệp và áp dụng các thủ tục phân tích trên các thông tin tài chính. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng thông tin tài chính, việc soát xét vẫn có thể đem lại mức độ đảm bảo theo yêu cầu và nhất là tiết kiệm được chi phí và thời gian hơn so với việc kiểm toán.

Ngoài ra, khi sử dụng dịch vụ soát xét thông tin trên báo cáo tài chính của Vinasc, quý doanh nghiệp cũng được đảm bảo giảm thiểu tối đa rủi ro trước các đợt thanh tra của cơ quan Thuế.