hoa đơn tự in

 
 

Sửa đổi, bổ sung quy định về hoá đơn năm 2017

sua-doi-bo-sung-quy-dinh-ve-hoa-don-tu-in-2017

Sửa đổi, bổ sung quy định về hoá đơn năm 2017 Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 37/2017/TT-BTC vào ngày 27/4 /2017 về các quy định, sửa đổi một số vấn đề có liên quan đến hoá đơn các doanh nghiệp cần biết. Theo thông tư 37, các doanh nghiệp cần nắm vững những vấn đề sau để chủ động trong việc tạo hoá đơn đúng quy định: Tạo hóa đơn tự in Các doanh nghiệp được tạo hoá đơn tự in sau khi trình văn bản đềRead More