kinh doanh dịch vụ kế toán

 
 

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017

dieu-kien-kinh-doanh-dich-vu-ke-toan-thue-2017-1

Điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017 Theo Công văn 1594/BTC-CĐKT của Bộ Tài Chính về việc kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân muốn kinh doanh dịch vụ kế toán phải nắm vững các vấn đề sau: Bộ Tài chính đã phổ biến các thông tin về kinh doanh dịch vụ kế toán trên website của Bộ, trong đó có danh sách các doanh nghiệp hoặc hộ kinh doanh dịch vụ kế toán có đủ tiềm lực kinhRead More