tư vấn kế toán

 
 

Những điều kiện để doanh nghiệp khởi tạo hóa đơn điện tử

dieu-kien-de-doanh-nghiep-khoi-tao-hoa-don-dien-tu-1

Những điều kiện để doanh nghiệp khởi tạo hóa đơn điện tử Doanh nghiệp muốn khởi tạo hoá đơn điện tử để sử dụng trong kinh doanh nhất thiết phải nắm vững những điều kiện sau đây. Có thực hiện giao dịch điện tử Doanh nghiệp muốn khởi tạo hoá đơn tử tối thiểu phải có hoạt động giao dịch qua điện tử với ngân hàng, đối tác hoặc giao dịch điện tử trong khai thuế với cơ quan thuế. Có đầy đủ các điều kiện phụ trợ Để phụcRead More