Thủ tục thành lập doanh nghiệp (P1)

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.
Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.

Hồ sơ đăng ký thành lập DN gồm các loại giấy tờ sau:
+ Giấy đề nghị ĐKDN;
+ Dự thảo Điều lệ đối với các loại công ty;
+ Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở, công ty hợp danh; danh sách cổ đông sáng lập của CTCP;
+ Bản sao Thẻ cãn cước công dân, Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ DNTN, của chủ sở hữu là cá nhân công ty TNHH MTV, của các thành viên hoặc các cổ đông sáng lập. Đối với thành viên hoặc cổ đông là tổ chức thì phải có Quyết định thành lập, GCN ĐKDN hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và vãn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy CMND, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên hoặc cổ đông là tổ chức. Ðối với thành viên hoặc cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao GCN ĐKDN hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.
Sau khi chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của PL thì người thành lập DN hoặc người được ủy quyền gửi hồ sơ đăng ký DN đến Cơ quan ĐKKD.