Thuế xuất nhập khẩu – đối tượng chịu thuế và thời điểm nộp thuế

1.1. Đối tượng chịu thuế xuất nhập khẩu

– Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu hoặc biên giới Việt Nam
– Hàng hóa thị trường trong nước khu phi thuế quan

1.2. Đối tượng không thuộc diện chịu thuế xuất nhập khẩu

Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh, mượn đường
nhập khẩu <=> phi thuế quan
viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại
là phần dầu khí thuộc thuế tài nguyên của Nhà nước khi xuất khẩu

1.3. Đối tượng nộp thuế xuất nhập khẩu

Đối tượng nộp thuế đương nhiên
– Chủ hàng hóa XNK
– Cá nhân có hàng hóa khi XNC
– Tổ chức nhận ủy thác XNK
Đối tượng được ủy quyền hoặc nộp thuế thay
– Đại lý làm thủ tục… ủy quyền
– Ngân hàng/tổ chức tín dụng…
– Tổ chức kinh doanh chuyển phát nhanh…

1.4. Thời điểm xác định giá tính thuế xuất nhập khẩu

Nguyên tắc chung: Ngày đăng ký tờ khai hải quan
Trường hợp trì hoãn xác định giá tính thuế: Ngày xác định được trị giá tính thuế

1.5. Đồng tiền xác định giá tính thuế

Nguyên tắc chung: Đồng Việt Nam
Nếu là ngoại tệ: Tỷ giá mua vào theo hình thức chuyển khoản của VCB