Tìm hiểu quy định quản lý, sử dụng và khấu hao TSCĐ hỗn hợp

Tìm hiểu quy định quản lý, sử dụng và khấu hao TSCĐ hỗn hợp

Công ty dịch vụ kế toán trọn gói Vinasc mời bạn cùng tìm hiểu quy định về quản lý, sử dụng và khấu hao TSCĐ hỗn hợp. Đây là những thông tin rất cần thiết cho quá trình hạch toán, kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Bộ tài chính sửa đổi, bổ sung các thông tư 28, 45, 147 ngày 12/4/2017 về quản lý, sử dụng và tính khấu hao TSCĐ cho các tài sản hỗn hợp (TSCĐHH) như sau:

Quy định cũ về quản lý, sử dụng và khấu hao TSCĐHH

– Các tài sản để kinh doanh của công ty bất động sản như: nhà ở, đất đai, … thì doanh nghiệp không được hạch toán vào danh mục các tài sản cố định. Và những tài sản này không được trích khấu hao. (Điểm đ, khoản 2, điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC)

-Những tài sản có tính chất hỗn hợp như nhà vừa để bán, vừa cho thuê thì phải tách riêng diện tích tài sản để bán, để cho thuê. Tài sản này cũng không được hạch toán và trích khấu hao vào TSCĐ. Trong trường hợp doanh nghiệp không xác định được 2 phần tài sản một cách rõ ràng thì doanh nghiệp sẽ  không được hạch toán và khấu hao toàn bộ tài sản là TSCĐ. (Theo điều 1, Thông tư 147/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung cuối Điểm đ Khoản 2 Điều 4  Thông tư số 45/2013/TT-BTC )

– Từ năm 2015 trở về trước, theo quy định cũ, các tài sản hỗn hợp vừa dùng để bán, vừa cho thuê phải hạch toán riêng thành từng phần, không được hạch toán vào TSCĐ và tính khấu. Nếu không tách riêng các tài sản thì toàn bộ tài sản không được hạch toán và tính khấu hao cho TSCĐ.

quy-dinh-ve-quan-ly-su-dung-khau-hao-tai-san-co-dinh-1

Quy định của Thông tư 28/2017/TT-BTC

Bộ tài chính đã bãi bỏ khoản 1 điều 1 của thông tư 28, sửa đổi thông tư 147 và bổ sung thông tư 45 về quy định quản lý, sử dụng và khấu hao TSCĐHH.

-Xác định và hạch toán riêng từng phần giá trị của nhà hỗ hợp theo mục đích sử dụng như sau:

+ Phần giá trị tài sản hay diện tích của nhà hỗn hợp dùng để cho thuê (trừ cho thuê tài chính) thì doanh nghiệp phải ghi nhận giá trị của phần tài sản là TSCĐ, quản lý và trích khấu hao TSCĐ theo quy định.

+ Phần giá trị tài sản hay diện tích của nhà hỗn hợp dùng để bán thì doanh nghiệp không được hạch toán là TSCĐ và không được tính khấu hao, theo dõi như tài sản để bán.

-Cách xác định giá trị từng loại tài sản theo mục đích được căn cứ vào tỷ trọng giá trị của diện tích từng phần theo mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công trình hoặc căn cứ và diện tích sử dụng theo từng mục đích sử dụng để hạch toán.

-Đối với các doanh nghiệp không xác định được các phần tài sản riêng biệt thì tất cả tài sản hỗn hợp đều không được hạch toán là tài sản cố định và không được trích khấu hao theo quy định.

Cách xác định và hạch toán của nhà hỗn hợp như sau:

– Giá trị tài sản (diện tích) dùng để hoạt động kinh doanh và cho thuê (trừ cho thuê tài chính) là TSCĐ được trích khấu hao.

– Giá trị tài sản (diện tích) dùng để bán không hạch toán vào TSCĐ, không được khấu hao, theo dõi như tài sản để bán.

– Trường hợp không xác định được giá trị, diện tích tài sản theo mục đích thì không được hạch toán là TSCĐ và không được tính khấu hao.

Công thức: Tỷ trọng giá trị của diện tích theo mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công trình. Hạch toán dựa vào diện tích thực tế của từng mục đích sử dụng.

Lưu ý:

Các công trình nhà hỗn hợp như sân chơi, đường sá, nhà để xe, sân vận động đều được xác định và tính khấu hao theo công thức trên.

Theo thông tư 28 của bộ tài chính, quy định về quản lý, sử dụng và khấu hao TSCĐHH có hiệu lực từ năm 2016.

Công ty dịch vụ kế toán trọn gói Vinasc cung cấp các dịch vụ kế toán thuế, tư vấn thuế và hỗ trợ pháp lý cho tất cả các doanh nghiệp theo phương châm “uy tín – nhiệt tình – chính xác – tận tâm”. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán thuế tại quận 1, quận 2, quận 3 và các quận huyện nội, ngoại thành tphcm, xin quý khách vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC

Địa chỉ : Lầu 2, Số 100 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM

Điện thoại :  08 3997 2118 – fax: 08 3997 2118

Email : vinasctax@gmail.com – website: www.vinasctax.vn