Tuyển dụng

 

Tuyển dụng trợ lý kiểm toán

Tuyển dụng thực tập kiểm toán

Vinasc luôn tìm kiếm nhân tài. Nếu bạn thấy tự tin, hãy gửi đầy đủ bộ hồ sơ của mình, chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất.