"Quý khách hàng được dùng thử miễn phí dịch vụ 1 tháng nếu ký hợp đồng trước ngày 30/9/2017"

 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC

Chúng tôi là thành viên của mạng lưới Vinasc tại 14 tỉnh, thành phố Việt Nam với hơn 200 nhân viên luôn tận tâm cung cấp các dịch vụ kế toán, kiểm toán, tư vấn thuế quản trị chất lượng cao. Dịch vụ kế toán của chúng tôi rất đa dạng, cung cấp cho khách hàng các phương thức hiệu quả nhất trong việc tổ chức hoạt động ở Việt Nam, cũng như cung cấp các cảnh báo sớm và hỗ trợ trong việc đối phó với rủi ro, bao gồm:

Dịch vụ kế toán

Bộ phận dịch vụ kế toán của chúng tôi cung cấp các dịch vụ kế toán trọn gói mang tính đảm bảo về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện chất lượng sổ sách kế toán, báo cáo tài chính tuân thủ theo: Chế độ kế toán Việt Nam, Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) cũng như các quy định về Luật Thuế, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Lao động hiện hành… <<xem thêm>>

Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng rất đa dạng, bao gồm tư vấn thuế và hỗ trợ tuân thủ quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân. Dịch vụ kế toán Vinasctax cung cấp các dịch vụ kê khai thuế, báo cáo thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, soát xét hồ sơ thuế…<<xem thêm>>

Dịch vụ tư vấn pháp lý

Các dịch vụ tư vấn pháp lý đa dạng cho phép Dịch vụ kế toán Vinasctax phục vụ quý khách hàng tốt nhất…<<xem thêm>>

Dịch vụ kế toán và tư vấn thuế DN Hàn Quốc, Nhật Bản

급격하게 증가 하고 있는 한국 Client의 수요에 맞추어서 삼일회계법인에서 현지 베트남 Dịch vụ kế toán Vinasctax 로 파견된 2명의 한국회계사가 Korean Service Desk로 하노이 및 호치민 오피스에 상주하고 있습니다…<<xem thêm>>

税務サービスチームはクライアントにベトナムの法令および実務を踏まえた、的確で実務的な税務アドバイスを提供します。 また、ベトナム税制の最新動向についてアップデートを行いベトナムにおける業務を最も…<<xem thêm>>

Dịch vụ kế toán và tư vấn thuế DN Trung Quốc, Đài Loan

我們在越南 Dịch vụ kế toán Vinasctax 的大中華區及台灣業務服務團隊,係由中文流利的專業人士組成,在各個專業服務領域皆可在您的國家當地或是提供跨國境的服務。我們能夠協助以華語溝通的客戶與越南人士以及外國人士溝通,並且進一步協助與政府溝通。此外,我們也能夠以單一窗口的方式提供客戶審計、稅務、法律以及企管顧問諮詢的整…<<xem thêm>>

Dịch vụ kế toán và tư vấn thuế DN châu Âu, châu Mỹ

If you are a European or American company with operations in Vietnam looking to achieve long-term success, then our European and American Business Services were developed with you in mind …<<xem thêm>>