"Quý khách hàng được dùng thử miễn phí dịch vụ 1 tháng nếu ký hợp đồng trước ngày 30/9/2017"
 

dịch vụ kế toán

VINASC

Chúng tôi là thành viên của mạng lưới Vinasc tại 4 tỉnh, thành phố Việt Nam với hơn 100 nhân viên luôn tận tâm cung cấp các dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán và tư vấn thuế chất lượng cao. Dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng, cung cấp cho khách hàng các phương thức hiệu quả nhất trong việc tổ chức hoạt động ở Việt Nam, cũng như cung cấp các cảnh báo sớm và hỗ trợ trong việc đối phó với rủi ro. Bao gồm:

Dịch vụ kế toán

Bộ phận dịch vụ kế toán của chúng tôi cung cấp các dịch vụ kế toán trọn gói mang tính đảm bảo về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện chất lượng sổ sách kế toán, báo cáo tài chính tuân thủ theo: Chế độ kế toán Việt Nam, Chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng như các quy định về Luật Thuế, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và Luật Lao động hiện hành...

Dịch vụ kiểm toán

Bộ phận kiểm toán của Vinasc cung cấp các dịch vụ mang tính đảm bảo về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện chất lượng báo cáo tài chính cung cấp ra bên ngoài và tuân thủ theo những quy định mới bao gồm: Chế độ kế toán Việt Nam, Chuẩn mực kế toán Việt Nam và Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS). Chúng tôi cũng hỗ trợ khách hàng trong việc cung cấp thông tin phi tài chính ra bên ngoài và giúp hoàn thiện các quy trình quản trị doanh nghiệp của khách hàng...

Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng rất đa dạng, bao gồm tư vấn thuế và hỗ trợ tuân thủ quy định liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế nhà thầu nước ngoài và thuế thu nhập cá nhân. Dịch vụ kế toán Vinasc cung cấp các dịch vụ kê khai thuế, báo cáo thuế, quyết toán thuế, hoàn thuế, soát xét hồ sơ thuế…

Dịch vụ tư vấn pháp lý

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, cùng các cố vấn cấp cao có kiến thức sâu rộng trên lĩnh vực thuế, kế toán, kiểm toán, tư vấn, các dịch vụ tư vấn pháp lý đa dạng cho phép Dịch vụ kế toán Vinasc phục vụ quý khách hàng tốt nhất…

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân Trường hợp doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vốn nộp thuế thay cho cá nhân thì doanh nghiệp thực hiện việc khai thay hồ sơ khai thuế của cá nhân. Doanh nghiệp khai thay ghi cụm từ “Khai thay” vào phần trước cụm từ “Người nộp thuế hoặc Đại diện hợp pháp của người nộp thuế” đồng thời người khai ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu của doanh nghiệp. Trên hồ sơ tính thuế, chứng từ thu thuế vẫn phảiRead More

Chi tiết
nhung-diem-dang-luu-y-ve-thue-thu-nhap-ca-nhan-ban-nen-biet-1

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân d) Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế Cá nhân khai thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn góp khai thuế thu nhập cá nhân chậm nhất là ngày thứ 10 (mười) kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng vốn góp có hiệu lực. Trường hợp doanh nghiệp nộp thuế thay cho cá nhân thì thời điểm nộp hồ sơ khai thuế chậm nhất là trước thời điểm làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn theoRead More

Chi tiết

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân

Khai thuế, nộp thuế thu nhập cá nhân a.3) Cá nhân chuyển nhượng chứng khoán không thuộc trường hợp nêu tại tiết a.1 và tiết a.2 khoản này khai thuế theo từng lần phát sinh. a.4) Doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đổi danh sách cổ đông trong trường hợp chuyển nhượng chứng khoán không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyển nhượng chứng khoán đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có trách nhiệm khai thuế, nộp thuếRead More

Chi tiết