dịch vụ kiểm toán

Chào mừng đến với Vinasc,  dịch vụ kiểm toán, hồ sơ chuyển giá, giao dịch liên kết

Mạng lưới Vinasc hiện đang hoạt động tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Đồng Tháp với hơn 100 nhân viên luôn tận tâm cung cấp các dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toántư vấn thuế chất lượng cao. Dịch vụ của Vinasc rất đa dạng, cung cấp cho khách hàng các phương thức hiệu quả nhất trong việc tổ chức hoạt động ở Việt Nam, cũng như cung cấp các cảnh báo sớm và hỗ trợ trong việc đối phó với rủi ro. Bao gồm: dịch vụ tư vấn chuyển giá, dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ kế toán

Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ tư vấn thuế

Dịch vụ chuyển giá

Dịch vụ tư vấn pháp lý

_______________________________________________________________________________________
Mạng lưới Vinasc:
 
CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VÀ TƯ VẤN THUẾ VINASC
Địa chỉ : P.316 Thiên Sơn Plaza, Số 800 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0283 77 33 118                                             Fax: 0283 77 33 119
Email: vinasc.co@gmail.com                                          Website: http://vinasc.vn
.Dịch vụ tư vấn chuyển giá, dịch vụ chuyển giá, dịch vụ lập hồ sơ xác định giá thị trường
CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VINASC
Địa chỉ : P.316 Thiên Sơn Plaza, Số 800 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 3997 2118                                             Fax: 028 3997 2119
Email: vinasctax@gmail.com                                         Website: http://vinasc.com.vn
. dịch vụ kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính, công ty kiểm toán độc lập
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VINASC
Địa chỉ : P.316 Thiên Sơn Plaza, Số 800 Nguyễn Văn Linh, P. Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 028 5411 0912                                              Fax: 028 5411 0913
Email: vinascdongthap@gmail.com                                Website: http://vinasclaw.com
_______________________________________________________________________________________    

TSCĐ hữu hình tự sản xuất:

Trường hợp TSCĐ hữu hình tự sản xuất Khi sử dụng sản phẩm do doanh nghiệp tự sản xuất để chuyển thành TSCĐ hữu hình, ghi: Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình Có TK 155 – Thành phẩm (nếu xuất kho ra sử dụng) Có TK 154 – Chi phí SXKD dở dang (đưa vào sử dụng ngay).  Trường hợp TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi: – TSCĐ hữu hình mua dưới hình thức trao đổi với TSCĐ hữu hình tương tự: Khi nhận TSCĐ hữuRead More

Chi tiết

Kế toán tăng TSCĐ hữu hình

 Kế toán tăng TSCĐ hữu hình a) Trường hợp nhận vốn góp của chủ sở hữu hoặc nhận vốn cấp bằng TSCĐ hữu hình, ghi: Nợ TK 211 – TSCĐ hữu hình (theo giá thỏa thuận) Có TK 411 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu. b) Trường hợp TSCĐ được mua sắm: – Trường hợp mua sắm TSCĐ hữu hình, nếu thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, căn cứ các chứng từ có liên quan đến việc mua TSCĐ, kế toán xác định nguyên giá của TSCĐ,Read More

Chi tiết

Kết cấu và nội dung TK 211 – Tài sản cố định hữu hình

 Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 211 – Tài sản cố định hữu hình Bên Nợ: – Nguyên giá của TSCĐ hữu hình tăng do XDCB hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, do mua sắm, do nhận vốn góp, do được cấp, do được tặng biếu, tài trợ, phát hiện thừa; – Điều chỉnh tăng nguyên giá của TSCĐ do xây lắp, trang bị thêm hoặc do cải tạo nâng cấp; – Điều chỉnh tăng nguyên giá TSCĐ do đánh giá lại. Bên Có:Read More

Chi tiết