Địa chỉ: 350 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam Liên lạc: 033.508.2570 Email: [email protected]