Mức thuế của công ty thiết kế website, quảng cáo Google 2021

Mức thuế của công ty thiết kế website, quảng cáo Google 2021

Dịch vụ thiết kế website và quảng cáo Google là một trong những dịch vụ được nhiều doanh nghiệp book nhất hiện nay. Bởi vì bất kỳ lĩnh vực nào, ngành nghề nào, doanh nghiệp cũng cần website và hoạt động quảng cáo để tăng tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng. Tuy nhiên, việc khai thuế đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này vẫn còn nhiều điều hiểu lầm hay chưa sáng tỏ, bởi đây là một dịch vụ đặc thù, khác với các doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm hữu hình khác. Dưới đây là cách khai và cách tính thuế của công ty thiết kế website, quảng cáo Google.

Áp dụng thuế của công ty thiết kế website, phần mềm

Áp dụng thuế của công ty thiết kế website, phần mềm

Thiết kế website hay phần mềm máy tính bao gồm sản phẩm phần mềm và dịch vụ phần mềm theo quy định của pháp luật (chiếu theo phụ lục 1, Thông tư 09/2013/TT-BTTTT ban ban hành danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông). Trong đó, thiết kế website thuộc hoạt động sản xuất, cung cấp dịch vụ phần mềm ứng dụng, tức là là hoạt động phục vụ việc sản xuất, cài đặt, khai thác, sử dụng, trực tiếp hỗ trợ, nâng cấp, bảo hành, bảo trì phần mềm và các hoạt động tương tự khác liên quan đến phần mềm.

Căn cứ theo Nghị định 71/2007/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin, cùng với Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính. Thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, dịch vụ thiết kế website là dịch vụ phần mềm thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng.

Ngoài ra, theo quy định tại điều 11 Thông tư 96/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, mức thuế của công ty thiết kế website đã áp dụng là 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm).

Áp dụng thuế đối với công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo Google

Áp dụng thuế đối với công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo Google

Google là tập đoàn không có trụ sở tại Việt Nam, cũng không hoạt động dưới quyền luật pháp Việt Nam, nên hình thức áp dụng thuế lên các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ này sẽ là thuế nhà thầu (Foreign Contractor Tax), gọi tắt là FCT. Nhà quảng cáo cho Google tại Việt Nam phải thực hiện kê khai và chi trả thay cho Google, vì họ sẽ không thanh toán thuế cho chính phủ Việt Nam. Đây là loại thuế áp dụng với các tổ chức:

 • Các đơn vị tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng giữa hai bên
 • Các đơn vị tổ chức hay cá nhân cung cấp hàng hóa hoặc thực hiện một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh phân phối hàng hóa, cung cấp dịch vụ tại Việt Nam các điều khoản thương mại quốc tế ( Incoterms)
 • Các đơn vị tổ chức, cá nhân ở nước ngoài thực hiện việc đàm phán, ký kết các hợp đồng đứng tên mình hoặc doanh nghiệp do mình làm chủ thông qua tổ chức, cá nhân Việt Nam
 • Các đơn vị tổ chức, cá nhân ở nước ngoài xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa tại thị trường Việt Nam.

Cơ bản, thuế nhà thầu gồm có 3 loại: Thuế giá trị gia tăng (VAT), Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) và Thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Đối với đơn vị nước ngoài là cá nhân, họ sẻ phải chịu thuế GTGT và thuế TNCN, đối với đơn vị nước ngoài là tổ chức, họ sẽ chịu thuế GTGT và thuế TNDN.

Hướng dẫn cách tính thuế nhà thầu chi tiết

Cách tính thuế nhà thầu chi tiết 

 • Doanh thu tính thuế TNDN = Giá trị hợp đồng hoặc số tiền thanh toán từng lần khi đến hạn mức /  (1- tỷ lệ thuế TNDN)
 • Doanh thu tính thuế GTGT = Doanh thu tính thuế TNDN / (1 – tỷ lệ % để tính thuế GTGT trên doanh thu)
 • Thuế GTGT phải đóng = Doanh thu tính thuế GTGT x % thuế GTGT trên Doanh thu
 • Thuế TNDN phải đóng = Doanh thu tính thuế TNDN x Tỷ lệ thuế TNDN

Lưu ý:

 • Doanh thu tính thuế GTGT là doanh thu đã bao gồm các loại thuế.
 • Doanh thu thuế TNDN là doanh thu đã bao gồm tất cả các loại thuế trừ thuế GTGT.

Theo điểm a, khoản 2, điều 12, Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06 tháng 08 năm 2014 có lưu ý:

 • Tỷ lệ % áp dụng để tính thuế GTGT trên doanh thu áp dụng cho ngành kinh doanh dịch vụ như quảng cáo Google là 5%
 • Tỷ lệ % áp dụng để tính thuế TNDN trên doanh thu áp dụng cho ngành kinh doanh dịch vụ như quảng cáo Google là 5%

Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp bạn có thêm thông tin về cách khai và cách tính thuế của công ty thiết kế website, quảng cáo Google.

Xem thêm: Cách tính thuế thuê nhà, thuế TNCN chủ cho thuê

Các tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *