thuế TNDN

Thuế TNDN là gì? Cách tính thuế TNDN đơn giản và chi tiết

Mỗi tổ chức, đầu tư của doanh nghiệp, lợi nhuận của kinh doanh tạo ra, chịu thuế phải nộp cho Nhà nước. loại thuế này gọi là thuế thu nhập doanh nghiêp (TNDN).

Bạn đã hiểu cách chính xác thuế thu nhập doanh nghiệp là như thế nào? Bài viết dưới đây chúng tôi sẽ chia sẽ kinh nghiệm với bạn.

Như thế nào là thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập doanh nghiệp còn gọi Profit tax là loại thuế trực thu, được thu dựa theo kết quả của các hoạt động sản xuất, kinh doanh và doanh nghiệp.thuế TNDN

Đối tượng chịu thuế

Đối tượng nộp thuế thu nhập doanh nghiệp gồm: tổ chức, sản xuất doanh nghiệp và thu nhập của dịch vụ tạo ra.

Tổ chức công ty, doanh nghiệp khi nộp thuế sẽ được cấp mã số thuế doanh nghiệp dùng để nộp thuế TNDN.

Thuế suất thuế TNDN chiếm bao nhiêu?

Dựa trên thu nhập chịu thuế ở kỳ tính thuếvà Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bao gồm:

Thu nhập chịu thuế là thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và các nguồn thu khác.

Thuế suất thế TNDN là mức thuế doanh nghiệp phải nộp cho đơn vị khối lượng chịu thuế. Tỷ lệ thuế dựa vào mực độ thu nhập hay tài sản chịu (đơn vị: %)

Hiện tại, mức thuế thu nhập doanh nghiệp đang áp dụng tại Việt Nam là 20% với ngành bình thường.

Và số ngành đăc thù, mức TNDN có mức khác nhau, cụ thể:

Hoạt động thăm dò với sản xuất dầu khí: 32 – 50%

Hoạt động thăm dò và sản xuất mỏ tài nguyên quý hiểm: 50% nếu 70% diện tích sản xuất nằm ở nơi có điều kiện khó khăn chỉ còn 40%.

Số doanh nghiệp được quy định Điều 19 Thông tư 78/2017/TT – BTC hưởng mức thuế ưu đãi giảm còn 10 – 20%.

Tính thuếthu nhập doanh nghiêp như thế nào ?thu nhập doanh nghiệp

Công thức tính thuế TNDN

Thuế TNDN = DTTT x Thuế suất TNDN

Đối với trường hợp các doanh nghiệp lập quỹ phát triển công nghệ sẽ được miễn thuế đối với thu nhập trích ra từ quỹ. Vì vậy, các doanh nghiệp này sẽ có công thức tính riêng:

Thuế TNDN = (DTTT – Quỹ phát triển) x Thuế suất TNDN

Các phần trong công thức tính thuế TNDN

Các phần trong công thức có công thức tính như sau:

DTTT = DTCT – TNDMT – Các khoản lỗ kết chuyển

DTTT = Tổng DT – Các chi phí được trừ 

Trong đó.

Tổng doanh thu là toàn bộ thu nhập từ việc kinh doanh, sản phẩm mua bán, dịch vụ, trong đó, được trợ giá, phụ thu được nhận hoặc chưa được nhận cũng như nguồn thu nhập khác.

Nếu kê khai thuế GTGT theo phương pháp từ khi thu nhập không bao giờ thuế GTGT.

Nếu kê khai thuế GTGT phương pháp trực tiếp thì thu nhập đã tính cả thuế GTGT.

Số chi phí được trừ gồm toàn bộ các khoản chi phí phát sinh.

Số khoản doanh thu miễn thuế TNDN với quy định Điều 9 Luật Thuế TNDN sửa đổi theo Nghị quyết 51/2001/QH10.

Còn số khoản thu lỗ là số khoản của doanh nghiệp lựa chọn bù lỗ. Phần doanh thu còn lại sau khi bù lỗ phải áp dụng thuế suất TNDN.

Chỗ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?

Doanh nghiệp phải nộp cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Nếu người nộp thuế đơn vị thuộc hạch toán độc lập thì trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế TNDN sinh tại trực thuộc cho CQT để có thể quản lý trực tiếp.

Nếu NNT trực thuộc nhưng hạch toán lại phụ thuộc trực thuộc do không phải nộp hồ sơ khai TNDN. Khi nộp hồ sơ, người nộp có bổn phân khai tập trung tại sở chính cả phần phát sinh.

Còn với tập đoàn hay tổng công ty có thành viên hạch toán thuộc. Nếu đã hạch toán thu nhập, chi phí, doanh thu chịu thuế thì phải khai nộp thuế TNDN với CQT quản lý trực tiếp.

Còn với đơn vị thành viên đang hoạt động kinh doanh riêng với hoạt động kinh doanh của công ty. Tổng công ty và hạch toán khác được thu nhập từ kinh doanh khác. Thì thành viên khai thuế TNDN với CQT quản lý trực tiếp.

Nếu nộp chậm thuế TNDN sẽ ra sao?

nộp chậm thuế

Nộp theo quý định kỳ

Nếu người nộp thuế TNDN theo quý, được gọi là thuế thu nhập doanh nghiệp thời hạn.

Những quy định trong thuế này:

  • Người nộp thuế TNDN theo kỳ hạn nếu có phát sinh.
  • Không cần nộp tờ khai.
  • Giớ hạn chậm nhất  là trong 30 ngày của quý tiếp theo.

Mức phạt khi nộp chậm theo quý

Khi số thuế nộp bé hơn số thuế TNDN quyết toán trên 20%.

Mức phạt dụa theo phần chênh lên 20% trở đi được tính ngày tiếp theo đến ngày cuối của quý cuối trong năm.

Nếu tổng số thuế TNDN của quý bé hơn quyết toán thuế TNDN 20%. Mà người nộp muộn với thời hạn quy đinh thì mức phạt nộp được tính từ ngày chậm hạn đến ngày thực nộp thuế còn thiếu.

Tầm quan trọng của thuế thu nhập doanh nghiệp

vai trò thuế

Để hiệu quả vai trò của thuế thu nhập doanh nghiệp thì bạn cần xem xét dưới khía cạnh và góc nhìn khác nhau.

Vai trờ của thuế được hiểu theo nhiều khía canh như:

  • Làm tăng ngân sách Nhà nước.
  • Công cụ giúp khuyến khích và đẩy cao sản xuất, kinh doanh chiều phát triển dựa trên hướng đi, phát triển của Nhà nước.
  • Giúp Nhà nước điều tiết được hoạt động kinh tế và xã hội trong nhiều giai đoạn phát triển kinh tế.
  • Là công cụ giúp Nhà nước có thể tái phân phối nguồi thu, cân bằng được xã hội.

Như vậy ở trên chúng tôi giúp bạn hiểu được phần nào về thuế TNDN cũng như cách tính.

>>> Xem thêm: Làm báo cáo tài chích trên HTKK, Cách đọc BCTC đơn giản

Các tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *