báo cáo tài chính theo 133

Làm báo cáo tài chính thông tư 133 trên HTKK

Cách để báo cáo tài chính theo Thông tư 133 ở HTKK. Là chuỗi báo cáo số đo lường tình trạng của doanh nghiệp rất quan trọng. Vì thế, bộ báo cáo hoàn chỉnh cũng như tiến hành thực hiện ra sao hay cùng chúng tôi tìm hiểu ở bái viết dưới đây

cách báo cáo tài chính theo thông tư 133 trên htkk

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK là gì?

Báo cái tài sản của doanh nghiệp dựa trên 2 thông tư sau:

 • Doanh nghiệp vừa và nhỏ: Áp dụng thông tư 133/2016/TT – BTC
 • Doanh nghiệp lớn: Áp dụng thông tư 200/2014/TT – BTC

Báo cáo tài chính cảu một doanh nghiệp cần:

 • Bảng thống kê kế toán
 • Báo cáo tình trạng vận hành kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển dòng tiền
 • Thuyết minh về báo cáo tài chính
 • Khai mẫu 03/TNDN và quyết toán thuế TNDN

Làm”Bảng cân đối kế toán, báo cáo tình trạng vận hành kinh doanh, báo cáo lưu chuyển dòng tiền” trên HTKK

Đăng nhập phần mềm HTKK

Chọn mã số thuế doanh nghiêp

mã số thuế

Sau đó chọn: Báo cáo tài chính

báo cái tài chính HTKK

 •  Áp dụng Thông tư 200 nhấn vào “Bộ  báo cáo tài chính (TT 200/2014/TT – BTC)
 • Áp dụng Thông tư 133 nhấn vào “Bộ báo cáo tài chính (B01a – DNN)

(TT 133/2016/TT – BTC) hoặc (B01b – DNN) (TT 133/2016/TT – BTC), nhưng đa phần chọn mẫu B01a

chọn mẫu HTKK

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

Năm: Năm báo cáo

Từ ngày … đến ngày

Tích chọn “Doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục”

Chọn: “KQVHKD”, “LCTTGT hay LCTTTT”

Nhấn “Đồng ý”

Màn hình sau khi đăng nhập xong

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

Cập nhật số liệu vào các thư mục trên như: CĐKT, KQVHSXKD, LCTTGT

Nhập xong: “Ghi”

Màn hình đã ghi sau khi dư liệu được lưu

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

Chọn “Xuất XML” và lưu vào trong máy tính để gửi dữ liệu qua cho cơ quan thuế

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

Thuyết minh về báo cáo

Là phần trong Bộ báo cái tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải Bảng cân đối kế toán, BCKQKD. Báo cáo lưu chuyển dòng tiền được làm trên kê khai thuế. Thì thuyết mình được làm trên word hay excle tuy vào người nộp thuế kê khai.

Làm khai mẫu 03/TNDN – khai quyết toán  TNDN trên HTKK

Đăng nhập vào HTKK

Chọn mã số thuế doanh nghiệp

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

Sau đó chọn: ” Thuế thu nhập doanh nghiệp”

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

Nhập vập: “Quyết toán TNDN năm (03/TNDN)

báo cáo tài chính doanh nghiệp

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

Chọn như hình và đây là ví dụ năm 2017

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

 • Chọn: “03 – 1A/TNDN”
 • Làm sheet: “GDLK – 01”
 • Cuối cùng: “Tờ khai”

Sau khi nhận xong 3 sheet ta chọn “ghi”, hệ thông “đã ghi dữ liệu thành công” là đúng

Rồi chọn “Xuất XML” và lưu vào vị trí trong máy tính. Chú ý không được thay đổi định dạng tên file, tới khi kết xuất ra.

Ví dụ

Cách làm bộ báo cáo tài chính của doanh nghiệp trên HTKK

Bài viết ở trên chia sẻ trên đây của chúng tôi sẽ hữu ích với bạn.

Các tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *