Báo cáo tài chính

Cách đọc BCTC đơn giản và nhanh nhát

Báo cáo tài chính là tổng hợp nhiều báo cáo về thông tin tình trạng tài sản, vốn doanh nghiệp, nợ cần trả. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp, và từ thông tin tài chính, người ta xác định được công ty đó tình trạng làm ăn. Nhưng thực tế, các doanh nghiệp, hay sinh viên đang học chuyên ngành. Không phải ai cũng đọc hiểu được báo cái tài chính. Vì thế, chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn cách đọc đơn giản và nhanh nhất. Để bạn có thể đọc và hiểu ở bài viết dưới đây.

Đọc báo cáo tài chính của Bảng Câu Đối

Trong phần này, trước tiên bạn cần quan tâm tới TK 131 và 331.

  • Xác định được công nợ phải thu của khác và trả nhà cung cấp có đúng hay không.
  • Nếu TK 131, 331 nhỏ hơn so với cùng kỳ thì là tốt.
  • TK 131 không được có tỉ lệ cao trong tài sản.
  • TK 331 không được có tỉ lệ cao trong vốn nhà sở hữu.

Đọc BCTC

Đọc báo cáo tài chính của Kết Quả Vận Hành Kinh Doanh

Trong phần này đầu tiên bạn cần phân tích nhanh các con số có phù hợi và khớp nhau không.

  • DTT = DT – khoản giảm trừ – Thuế xuất khẩu, các thuế khác.
  • LN gộp = DTT – GVHB
  • KQVHKD = LN gộp + DTTC – chi phí – chi phí quản lý

Bởi vậy đọc báo cáo tài chính phần này bạn cần chú ý tới doanh thu, lợi nhuận và vốn hàng bán và lời sau thuế. Bạn căn cứ số liệu năm ngoái để đố chiếu và đánh giá tình trạng phát triển của doanh nghiệp.

Đọc báo cáo tài chính của Lưu Chuyển Dòng Tiền

Đọc BCTC

Báo cáo này cho bạn biết vòng quay tuần hoàn của vốn, khả năng thu lại vốn của doanh nghiệp nhanh hoặc chậm. Thông qua TK 511, 131 và 111 đồng thời tổng quan các khoản đầu tư của doanh nghiệp. Do đó khi đọc báo cáo trong phần này bạn cần xem dòng tiền kinh doanh trong kỳ bị âm hay không, độ ổn định để từ đó xác định khả năng đầu tư của doanh nghiệp, chi trả khoản nợ, quản lỷ các khoản phải thu,…

Trên đây là số kinh nghiệm đọc báo cáo đơn giản và nhanh với độ chính xác nhất. Giúp bạn nắm được tình trạng tài chính, kinh doanh và tình trạng của doanh nghiệp. Từ đó, hiểu và nắm cách đọc báo cáo tài chính, hiểu hơn tình trạng thực tế lãi lỗ của doanh nghiệp. Nếu bạn là chủ doanh nghiệp. Xác định được tình trạng phát triển công ty đối thủ hoặc để bạn xác đinh đối tượng đầu tư.

 

Các tin liên quan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *